Ruimte in de regels bij complexe zorgvragen

Wet- en regelgeving lijken maatwerk soms in de weg te zitten. Toch zijn er genoeg voorbeelden van passende zorg binnen de wettelijke kaders, buiten de gebaande paden. Door ‘om te denken’, creatief te zijn en door nog eens kritisch naar de bedoeling van wet- en regelgeving te kijken.

Maatwerk in de Wlz

De Wet langdurige zorg kent een aantal regelingen om maatwerk mogelijk te maken. Zie hiervoor:

Praktijkverhalen en tips voor kleinschalige aanbieders

Achtergrondinformatie