Factsheet GGZ Wonen en de eigen bijdrage

Vanaf 2021 krijgen GGZ-cliënten die blijvend intensieve zorg nodig hebben, toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). In de Factsheet van het CAK staat een uitleg over de eigen bijdrage bij GGZ Wonen vanuit de Wlz.