GGZ naar Wlz: Informatiekaart voor cliënten met verblijf en behandeling vanuit de zorgverzekering

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze informatiekaart is bedoeld voor cliënten die in 2020 verblijf met behandeling krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet, en die in 2021 overgaan naar de Wet langdurige zorg.