Processchema toegang GGZ tot Wlz voor pgb

Processchema voor GGZ-cliënten die al een persoonsgebonden budget (pgb) hebben en vanaf 1 januari 2021 zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).