Foto van cliënt met cliëntondersteuner

Toolbox cliëntondersteuning Wlz

In de toolbox vindt u materialen om de bekendheid van cliëntondersteuning te vergroten:

  • Campagnematerialen (poster, folder, banners enz)
  • Foto's en verhalen
  • Video's

Video's

U kunt video's over Wmo-cliëntondersteuning hier downloaden, of verwijzen naar Praktijkverhalen cliëntondersteuning voor een overzicht van alle video's en verhalen. 

Caspar en zijn cliëntondersteuner

(Bij twee witte stoelen verschijnt de tekst: Caspar & Co. Een man en een vrouw gaan zitten. Er komt een meisje naar hen toe.)

RUSTIGE MUZIEK

(Kom je zitten? Kom eens zitten.)

(Kom je tussen ons in zitten? -Juist.)

(Het meisje heeft een tablet vast.)

(Hè, is het spannend? -Ja. Wat doen ze allemaal dan? Oké.)

(Mijn naam is Caspar. Ik ben de trotse vader van Juliëtte. Juliëtte is negen, heeft de diagnose autismespectrumstoornis en een ontwikkelachterstand. Juliëtte is hyperimpulsief. Dat betekent dat Juliëtte 24/7 permanent toezicht nodig heeft.)

(Het impulsieve uit zich doordat: Juliëtte voelt prikkels en doet het meteen. Ze klimt een dakraam uit en ze gaat over de daken lopen. Juliëtte kent geen gevaar. Dat betekent dat ons gezin volledig draait om Juliëtte.)

(Maar gelukkig mag Juliëtte af en toe logeren. Dat betekent dat ze een weekendje weg is en dan hebben wij als ouders meer tijd voor Aaron en Laurens.)

(Mijn naam is Regien Langenbach, ik ben klantadviseur bij het Zilveren Kruis. Ook wel cliëntondersteuner genoemd. Wat ik met name doe, is vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het feit dat je één ingang hebt, één persoon die voor jou gaat kijken waar er misschien een plekje is, bij welke zorgaanbieder je terecht kan, dat geeft gewoon rust voor mensen. Eén aanspreekpunt.)

(Ik vond het prettig dat ik één keer m'n verhaal mocht vertellen aan iemand met een luisterend oor, die doorvroeg, die in alles, wat ik merkte, in de poriën wilde meewerken.)

(Mijn belangrijkste taak was met name dat jullie als gezin ontzorgd zouden worden. Ze hadden heel veel spanningen in het gezin om alles te regelen, om überhaupt het zorgaanbod voor Juliëtte rond te krijgen.)

(Als Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont. Ik sluit ook niet uit dat ons gezin niet meer bij elkaar was, dat ik niet meer bij m'n vrouw was, omdat het zo zwaar is dat je elkaar volledig kwijtraakt in alleen maar zorg leveren.)

(Wat ik supergaaf vind, is dat je onderdeel van ons gezin bent geworden. Dat vind ik ongelofelijk knap, want je voegt geruisloos in, je voegt weer uit. Dat doe je ongelofelijk mooi.)

(Dat is goed om te horen. Ja. Dank je wel.)

(Alsjeblieft.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

(Het beeld wordt onscherp. Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg.)

Het verhaal van Hanna en haar cliëntondersteuner

(Bij twee witte stoelen verschijnt de tekst: Hanna & Co. Een donkerharige vrouw en een grijze vrouw gaan zitten. De grijze vrouw lacht naar de andere vrouw.)

RUSTIGE MUZIEK

(Ik ben Hanna Stemerding en ik zorg voor mijn man. En mijn man heeft vasculaire dementie. De belangrijkste klacht is op het ogenblik vooral dat hij heel slecht loopt. Dus hij heeft een rollator en ik moet echt opletten dat hij die rollator elke keer pakt. Die vergeet hij weleens, want hij is dus echt z'n hele geheugen kwijt.)

(We zijn allebei nu 87 jaar. Alles is heel erg vermoeiend. En dat maakt dat ik dan denk: Als dat nou beter was, dan kon ik beter voor 'm zorgen. Maar ik vergeet dat ik zelf ook een jaartje ouder word en dat je dan ook niet zo veel meer kan.)

(Mijn naam is Lilian de Gier, ik werk bij Stichting Mee. Ik doe de onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de Wet langdurige zorg. Ik merk in mijn dagelijkse praktijk dat mijn functie als cliëntondersteuner mensen kan steunen om de weg te vinden. Voor hen is het allemaal nieuw.)

(Ik kan me niet meer precies herinneren wie er allemaal kwam. Er kwamen ontzettend veel mensen met vragenlijstjes die ze ons stelden. En dat vragenlijstje werd ingevuld en dan kreeg ik 's avonds een e-mailtje van 'dat hebben we besloten en zo en zo wordt het'. Ik had het gevoel dat er allerlei letters om m'n oren heen vlogen. Wmo, Wlz, pqw, pgb en al die dingen. Ik wist niet eens wat het betekende.)

(En er werd over gesproken alsof het een heel vanzelfsprekend begrip was. En dat legde jij ook uit. -Ja.)

(Voor mij begint het eigenlijk om te kijken: Wie zit er voor je? Wat zijn dat voor mensen en wat willen ze graag? Wat zijn hun wensen? En om daar goed naar te luisteren en dan de informatie en het advies zo af te stemmen dat zij eigenlijk zelf de keuze kunnen maken, zo veel mogelijk.)

(Ik had het gevoel: Er is eindelijk een keer iemand die luistert en die ons begrijpt.)

(Dat vond ik ook zo mooi bij jullie. Het werk dat jullie hadden gedaan... -Je stelde ook hele zinnige vragen. En ik merkte ook dat je echt geïnteresseerd was in wat wij deden.)

(Ja, dat was ook zo. En daar sta ik dan ook iedere dag voor op. Want de regeltjes en de spelregeltjes, die ken ik wel, maar ik vind het belangrijk om bij die mens... Wie zit er voor me? Wat hebben die mensen nodig en wat zouden ze graag willen?)

(En dat was bij ons wel goed gelukt, hè? -Ja, zeker. Mooi. Ja.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

(Hanna lacht. Het beeld wordt onscherp. Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg.)

Het verhaal van Jan en zijn cliëntondersteuner

(Bij twee witte stoelen verschijnt de tekst: Jan & Co. Een man en een vrouw gaan op de stoelen zitten en kijken elkaar lachend aan. Jan:)

RUSTIGE MUZIEK

(Ik ben Jan Drost, m'n zwager Frank heeft de ziekte van Parkinson. En ik ondersteun hem bij zowel de zorgtaken als de administratieve rompslomp die om die ziekte heen gaat: aanvragen bij wet- en regelgeving. Frank heeft inmiddels een jaar of tien die ziekte. Het begon met een beetje trillen van z'n handen, een beetje een onrustig gevoel.)

(Ik merkte in het begin dat hij heel vaak z'n hand vasthad om ons niet laten zien dat hij er last van had. Toen had hij nog niet zo'n ernstige vorm ervan, maar dat werd geleidelijk aan erger. Zo erg zelfs dat hij z'n werk op heeft moeten geven, hij had best een belangrijke functie. Hij heeft z'n werk op moeten zeggen en is thuisgekomen.)

(We hadden ook contact met een mantelzorgorganisatie. Die zei: als je een indicatie Wet langdurige zorg hebt, dan heb je recht op cliëntondersteuning.)

(Ik ben Wendy de Backer, cliëntondersteuner Wet langdurige zorg bij Zorgbelang Brabant/Zeeland. Ik werk als cliëntondersteuner. Ik informeer, adviseer en ondersteun Jan bij het regelen van goede zorg voor Frank. Cliëntondersteuning is nodig, omdat de zorg in Nederland heel ingewikkeld is.)

(Je hebt te maken met drie wetten: Zorgverzekeringswet, Wmo en Wlz. Dat hebben we bij Frank ook gezien. Dat maakt het voor mensen heel ingewikkeld. Je gaf ook aan: Eigenlijk zie ik door de bomen het bos niet meer. Help me om de goede weg te bewandelen. Door hen te kunnen helpen, kan hij zich weer bezighouden met Frank.)

(Wat ik ervaren heb, is een hectiek rond aanvragen, rond officiële instanties die allemaal ergens bij horen. En dan heb je een cliëntondersteuner, dat geeft rust in die hele regelgeving. Ik had er zeker een jaar langer over gedaan als Wendy er niet was geweest. Jouw inzet, wat ik altijd zeg, was onontbeerlijk.)

(Niet alleen vanwege je kennis en professionaliteit, maar om je empathie en je warmte en je betrokkenheid bij de hele case, maar ook bij degenen die daarvoor zorgen.)

(Ik hou mijn hart vast voor mensen in Nederland die in de Wet langdurige zorg zitten, die ziekte krijgen, zorg nodig hebben en niet de hulp krijgen die ze nodig hebben als ze niet weten dat er cliëntondersteuning is. Want daar moet je gewoon heel dankbaar gebruik van maken.)

(Jan en Wendy knikken. Het beeld wordt onscherp. Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg. Het beeld wordt zwart.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Het verhaal van cliëntondersteuners Joke en Nicole

(Bij twee witte stoelen verschijnt de tekst: Co & Co. Twee vrouwen gaan zitten. Beeldtekst: Nicole & Joke. Nicole:)

RUSTIGE MUZIEK

(Ik ben Nicole Faassen, ik ben cliëntondersteuner vanuit het VGZ Zorgkantoor. En wat wij doen, is mensen informeren en adviseren over de Wet langdurige zorg en we bespreken met ze welke mogelijkheden daarbinnen zijn.)

(Mijn naam is Joke Mooij, ik ben zelfstandig cliëntondersteuner. Ik kom bij de mensen thuis, ik geef tips, ik adviseer over zorgaanbieders, ik bemiddel.)

(Je moet heel goed kunnen luisteren en je goed kunnen verplaatsen in degene die belt, dus de cliënt of de mantelzorger.)

(Ja, dus de vraag achter de vraag horen. Nicole doet dat vanuit het Zorgkantoor en is vaak het eerste contactpunt, aanspreekpunt.)

(Ja, klopt. Joke staat meer in het veld, dus meer bij de cliënt. Wij zien de cliënten ook, maar de meeste contacten die wij hebben, zijn via de telefoon.)

(Weet je nog dat jij mij laatst belde over een echtpaar? Meneer en mevrouw wonen samen in een verzorgingshuis en meneer was ongeneeslijk ziek en zou komen te overlijden. En de zorgaanbieder had aangegeven aan de familie: We moeten op zoek gaan naar een andere plek voor meneer.)

(Het was een mogelijkheid dat hij naar een hospice zou gaan. Dat wilden ze echt niet. In dit geval heb ik contact opgenomen met Nicole omdat ik aan het zoeken was naar de regels hieromtrent en de kwaliteit van zorg. En uiteindelijk heb ik met de zorginstelling en met de familie samen doorgesproken, als iedereen ja zegt, dan kan dit echtpaar gewoon in de vertrouwde omgeving blijven.)

(De wens van de cliënt staat echt voorop.)

(Ja.)

(Ik zou iedereen willen adviseren om een cliëntondersteuner te benaderen. Een extra paar ogen en oren, dat is alleen maar heel fijn om te hebben. Dus ik zou iedereen willen adviseren: Maak er gebruik van.)

(Het geeft echt een meerwaarde. Als je dus in de dagelijkse contacten met klanten hoort: Jeetje, had ik je maar eerder opgezocht en had ik je maar eerder gekend. Want het wordt wel makkelijker. Ze hebben hun handen al vol en een cliëntondersteuner kan op deze manier een bijdrage leveren.)

(Nicole en Joke knikken. Het beeld wordt onscherp. Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Het verhaal van Tonnie en zijn cliëntondersteuner

(Bij een witte stoel verschijnt de tekst: Tonnie & Co. Een vrouw neemt plaats op de stoel. Naast haar zit een man in een elektrische rolstoel. Hij lacht.)

RUSTIGE MUZIEK

(Ik ben Tonnie. Ik heb twee jaar terug een hersenstaminfarct gehad. Dat zit in de hersenstam in m'n nek. Ja, je bent in één keer alles kwijt. Je werk, ja, je hele wereld valt gelijk in elkaar. Alles ben je kwijt. Zelfs een stukje intimiteit. Je bent gewoon niks meer.)

(Ik ben Nienke en ik ben cliëntondersteuner bij Wlz Cliëntondersteuning, onderdeel van Thuis in Co. Tonnie lag in het verpleeghuis toen ik hen leerde kennen. Hem en Anja. Voor hem was duidelijk: Hij wilde gewoon naar huis. Dat was zo klaar als een klontje.)

(Het is gewoon een soort sterfhuis. Mensen zijn oud en hun laatste dagen zijn daar. Ik hoor daar niet thuis. Ik ben daar veel te jong voor.)

(Voor het verpleeghuis is dat wel bijzonder, want het gebeurt niet iedere dag dat iemand naar huis wil. En we moesten ook gewoon kijken: Wat kan? Is het überhaupt haalbaar? En hoe gaan we dat dan regelen? Ik ben vooral met Tonnie en Anja in gesprek gegaan om te kijken: Wie zijn zij? Wat voor mensen zijn dit? En door ze wat beter te leren kennen, weet je ook waar hun wensen en behoeften zitten.)

(Je wereld valt eigenlijk in één keer uit elkaar, dan heb je behoefte aan steun. Ja. Dat hebben we wel in Nienke gevonden. Ze heeft geholpen met de weg, de gemeente, de voorzieningen, de verbouwing van de woning, de douche, gewoon praktische dingen, de rolstoel, het vervoer, maar ook alles wat erachter zit, het financiële gedeelte.)

(Maar ook: Hoe ga je je dagelijkse inrichting van je leven doen? Wat vind je leuk en waar ligt je passie? Samen hebben we gekeken naar een vorm van dagbesteding en dat is uiteindelijk schilderen geworden. Hij heeft nog nooit geschilderd en hij schildert nu een aantal ochtenden in de week en dat doet hij echt heel erg mooi. Heel bijzonder. Ondanks z'n beperking doet hij dat echt fantastisch.)

(Naast het stukje dagbesteding, bijvoorbeeld ook het koken. Hij kookt weer zelf, met hulp. Leren je fijne motoriek weer goed onder controle te krijgen: Hoe snij je? Wat zijn je vaardigheden? Daar is hij nu heel druk mee.)

(Dat zijn maar kleine dingen voor mij als cliëntondersteuner, maar dat heeft wel een heel grote impact in zijn leven. Dat vind ik heel mooi aan het beroep cliëntondersteuner, dat je toch echt een stukje mee kunt helpen om dat allemaal vorm te geven.)

(Als Tonnie z'n duim opsteekt, doet Nienke dat ook. Ze moeten lachen. Tonnie klapt in z'n handen.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Ik had het niet mooier kunnen zeggen. -Fantastisch.)

(Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Het verhaal van Toosje en haar cliëntondersteuner

(Een vrouw en een man gaan zitten en de tekst: Toos & Co verschijnt. Toos:)

RUSTIGE MUZIEK

(Hallo, ik ben Toos. Ik ben 72 jaar. En Cees is mijn broer en wij wonen samen. En ik heb de zorg van Cees op me genomen.)

(Ja, ik vind het bij Toos hartstikke leuk. Ik doe het heel graag. We kennen elkaar goed en ik vind 't hartstikke leuk dat zij bij mij is.)

(Hij woonde bij mijn moeder, nog alleen, want m'n vader is al eerder overleden. En toen heb ik drie jaar... Want ik woonde in Rijen, maar ik moest zo dikwijls op en neer toen hij alleen zat. Dat ging niet meer, dat kon ik niet opbrengen. Dus toen hebben we besloten, m'n man en ik, om bij hem te gaan wonen.)

(Toos kijkt hoe Cees opstaat en wegloopt. Er komt een jonge, breedlachende vrouw op zijn plek zitten. Jessy:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Ja, ik ben Jessy. Ik werk nu sinds 2,5 jaar als cliëntondersteuner bij MEE. En ik heb Toos en Cees een korte tijd eigenlijk wel ondersteund in de hulpvraag die ze hadden.)

(Nou, Cees heeft een verstandelijke beperking. Hij is getest en daar is uit naar voren gekomen dat hij de vermogens heeft van een kind van zeven. Ja, hij heeft overal ondersteuning bij nodig.)

(Jij vertelde net ook dat hij een mondkapje op moet in het openbaar vervoer.)

(Ja, heb ik ook geoefend met 'm.)

(Om te oefenen.)

(En nou weet hij het. Maar hoe hij dat dan eerst doet, voor z'n ogen en op z'n hoofd. Ik zei: Ja, jongen. Ja, dat is echt. Ja.)

(Cees kreeg eerst ondersteuning vanuit de Wmo. Toen was er een consulent betrokken bij Cees en Toos. En die zag eigenlijk dat er zoveel zorg nodig was, eigenlijk 24 uur per dag, waardoor zij een aanvraag heeft gedaan dat Cees in de Wet langdurige zorg zou vallen.)

(En toen kwam Jessy op de proppen en die heeft alles geregeld, uit de kunst. Die heeft het financieel zo op de rit gekregen voor ons. Want het is een wirwar van vragen, antwoorden. Ik was daar zelf nooit uit gekomen, nooit.)

(Toos zei gewoon: Ik wil zelf die zorg gaan verlenen. En Cees was heel stellig: Ik wil niet naar een instelling, verhuizen. Ik hoef geen dagbesteding meer, want ik heb heel m'n leven gewerkt. Ik wil alleen maar dat Toosje voor mij zorgt.)

(En toen hebben we het er ook wel over gehad van: Maar wat als Toos ooit weg zou vallen? En zij hebben de keuze gemaakt om het gewoon heel erg binnen de familie te houden.)

(Echt, het is zo fijn geregeld allemaal. Echt waar. Ja, gewoon geweldig. Ja, ik ben zo blij met jou. Dus ja, dat mag ook gezegd worden, hè.)

(Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Uitleg over cliëntondersteuning

Uitleg over Wlz-cliëntondersteuning vindt u in het onderwerp Cliëntondersteuning. U kunt deze tekst hergebruiken. Er is ook een overzicht van cliëntondersteuners per zorgkantoor.