Foto van een cliënt met een cliëntondersteuner

Toolbox cliëntondersteuning Wmo

In de toolbox vindt u materialen om de bekendheid van cliëntondersteuning te vergroten:

  • Een handreiking voor gebruik van de materialen
  • Campagnematerialen (poster, folder, banners enz)
  • Foto's en verhalen
  • Video's

Video's

U kunt video's over Wmo-cliëntondersteuning hier downloaden, of verwijzen naar Praktijkverhalen cliëntondersteuning voor een overzicht van alle video's en verhalen. 

(Bij een witte stoel verschijnt de tekst: Danny & Co. Een vrouw neemt plaats op de stoel. Naast haar zit een man in een elektrische rolstoel.)

RUSTIGE MUZIEK

(Ik ben Danny. Ik heb vanaf 2009 MS en ja, eigenlijk zie ik maandelijks dat er functies uitvallen. Zo is mijn hele linkerkant al, ja, uitgevallen waardoor ik dus rolstoelafhankelijk ben geworden.)

(Ik ben Felice en ik ben cliëntondersteuner bij MEE Amstel en Zaan, waar ik consulent ben voor de wijk Osdorp in Amsterdam.)

(Felice is op mijn pad gekomen op het moment dat ik vanuit Amsterdam-Noord naar West verhuisd ben.)

(Volgens mij was jouw vraag toen je bij ons kwam: Ik merk dat ik het lastig vind om om hulp te vragen als bijvoorbeeld in de supermarkt de groentes heel hoog staan. Ik ben best wel eigenwijs en hoe kan ik toch de regie zelf houden ondanks dat ik achteruitga?)

(Als iemand een vraag heeft, sta ik als eerste vooraan om te helpen. Maar zelf hulp vragen, dat... -Is het moeilijkste wat er is. Is voor mij het moeilijkste wat er is, ja.)

(Jij had een euthanasieverklaring geregeld voordat je bij MEE kwam. En je had het idee dat als je die euthanasieverklaring had getekend, dan zou je een soort rust ervaren, van: Nu heb ik het geregeld, ik heb de regie in handen over m'n eigen leven. Maar wat gebeurde er bij jou? Dat jij juist het gevoel kreeg van: oké, maar ben ik wel in staat op het moment dat het zover is om te beslissen over m'n eigen leven?)

(Ik ben daarin de tussenpersoon geweest om iemand te zoeken, dat was een gedragsdeskundige van MEE, om met jou dat gesprek aan te gaan omdat uiteindelijk, wat jij heel mooi zelf zegt: Het zat al in mezelf. Ik weet nu dat ik dit zelf op dat moment goed kan beslissen.)

(Dit was niet de vraag waarmee je binnenkwam, dus de vraag achter de vraag te ontdekken en je op de juiste plek te krijgen waardoor jouw vraag beantwoord werd. -Ja.)

(Ja, de vragen achter de vraag. We hebben het er al heel, heel, heel vaak over gehad.)

(Al die vragen van jou achter de vraag.)

(Naar Felice stappen met een probleem, ja, dat eigenlijk zo opgepakt wordt. Felice heeft eigenlijk aan een half woord voldoende. Als ik zeg 'ik zit ergens mee' en ik begin het uit te leggen, dan begrijpt zij al precies wat ik bedoel.)

(Felice knikt.)

(Jouw beperking is een proces. En ook onze samenwerking is een proces. Het is een vraag waarmee je binnenkomt, maar dat is absoluut niet de vraag waarmee we het dossier ooit zullen sluiten. Elke keer hebben wij korte trajecten omdat er korte, praktische vragen zijn waarin wij een samenwerking nodig hebben met elkaar. En daarom sta ik nog steeds naast je. -Ja. Gelukkig.)

(Ze lachen.)

(Ja.)

(Het beeld wordt onscherp. Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

(Beeldtekst: Simon & Co.)
(Goeiemiddag.)
(De man gaat naast een vrouw zitten.)

RUSTIGE MUZIEK

(Ik ben Simon. Ik had problemen. Ik was net verhuisd en kreeg m'n dingen niet op orde. Het heeft een halfjaar geduurd voor ik überhaupt een scootmobiel kreeg, terwijl ik invalide ben. Het Wmo-loket, ik wist de weg niet daarnaartoe. Er moesten diverse dingen geregeld worden en het was één grote chaos.)

(Mijn naam is Fanny Drenthe. Ik werk als cliëntondersteuner bij MEE Zuid-Limburg. En Simon werd door verschillende mensen en organisaties gewezen op cliëntondersteuning. En zo is hij bij mij terechtgekomen.)

(Die hebben eerst gezorgd dat ik hulp kreeg, gezinshulp, want mijn nieuwe woning was één grote zwijnenstal. Die zorgden dat ik m'n scootmobiel kreeg, want ik kon amper lopen. Die gingen kijken hoe het met de bewindvoerder zat. Ik stond onder vrijwillige bewindvoering. Maar daar waren ook diverse dingen. Ik wist niet hoe of wat, ik wist niet waar ik aan toe was.)

(Ik heb ondersteund in het contact met de bewindvoerder. En we hebben samen geregeld dat er huishoudelijke hulp kwam. Simon heeft zelf gekozen welke zorgaanbieder hij wilde. Ik heb ondersteund bij het contact met die zorgaanbieder.)

(Toen dat geregeld was, konden we ook gaan kijken: waar loop je dan nog tegenaan? In contact of hoe kun je je geldzaken regelen? Toen zijn we ook gaan kijken: wat voor cursussen en trainingen zijn er mogelijk om jou dat soort dingen te leren? Zodat je dat beter zelf kan doen en meer grip krijgt op je eigen leven. En toen ben je ook die trainingen gaan volgen.)

(Een budgetcursus, leren omgaan met geld. En een assertiviteitscursus, leren om te gaan met moeilijke situaties. Dus als mensen een loopje met je willen nemen, hoe ga je daarmee om? Wat moet je vooral niet doen en wat vooral wel doen? En gewoon goed je gezonde verstand gebruiken.)

(Maar het is heel fijn om te weten dat als de nood aan de man is, er altijd mensen zijn waar je altijd op terug kunt vallen. En het is een verrijking van m'n leven. Een heel stuk veiligheid heeft het gecreëerd in m'n leven. Rust, zekerheid.)

(De eerste keer dat Simon verhuisde, kwam er heel veel op hem af. Hij gaf aan dat hij zich verloren voelde en dat hij heel erg behoefte had aan iemand die z'n problemen kon horen. En jij hebt ook weleens tegen mij gezegd: de eerste keer dat je ging verhuizen, toen begon je leven pas echt. -Klopt.)

(En bij de tweede verhuizing zien we eigenlijk dat hij voor 95 procent alles zelf kon regelen en dat hij echt de doorstart gemaakt heeft naar zelfstandigheid. Ja, dat is waar je het voor doet. -Helemaal mee eens.)

(Het beeld wordt onscherp. Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Uitleg over cliëntondersteuning

Uitleg over Wmo-cliëntondersteuning vindt u in het onderwerp Cliëntondersteuning. U kunt deze tekst hergebruiken.