Een dreigende verhuizing voorkomen?

Een grootmoeder is pleegouder van haar kleinkind. Haar dochter, de moeder van het kleinkind, is verslaafd en heeft een psychische stoornis, waardoor ze haar kind stalkt. Dit is heel bedreigend voor het kind. Grootmoeder is bang dat de Jeugdbescherming haar kleinkind ergens anders gaat plaatsen. Waarom kan er niet worden ingegrepen bij haar dochter?

VWS checkte bij het Veiligheidshuis, waar men bekend was met de situatie. De gezinsvoogd organiseerde een zorgnetwerkoverleg rond de verslaafde dochter. Het Veiligheidshuis vertelde VWS dat er geen plan was om de kleindochter bij haar grootmoeder weg te halen. VWS koppelde dit vervolgens terug aan grootmoeder, en vroeg aan het Veiligheidshuis om haar te betrekken bij de oplossing. Het hielp dat VWS meekeek, maar het is nu aan de grootmoeder en het Veiligheidshuis. Als zij hun informatie samenbrengen kunnen ze een rechterlijke machtiging voor de opname van de moeder goed onderbouwen. Dan kan het kleinkind met een veilig gevoel bij grootmoeder blijven wonen.


Heb je advies nodig bij het organiseren van zorg? Daarvoor kun je terecht bij het Juiste Loket