Overgang ggz-cliënten naar de Wlz: beschermd wonen

(Beeldtitel: Beschermd wonen en Wlz. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz. Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Vanaf 2021 kunt u mogelijk een Wlz-indicatie krijgen voor langdurige zorg.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie aan te vragen.
Wat verandert er voor u als u beschermd woont via de gemeente en u straks eventueel Wlz-zorg krijgt?

Om te beginnen blijft u wonen waar u woont tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.
Verder betaalt u net als bij beschermd wonen uit de Wmo in de Wlz een eigen bijdrage.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie?
Vraag dan uw zorgverlener om hulp.
U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket via 030-7897878

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit.)