Overgang ggz-cliënten naar Wlz: aanvragen van een Wlz-indicatie

(Beeldtitel: Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

Aanvragen van een indicatie. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz

VOICE-OVER: Heeft u intensieve zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg en permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid?
Dan kunt u mogelijk vanaf 2021 zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet langdurige zorg, de Wlz.

(Twee mannen aan een computer.)

Hiervoor is een Wlz-indicatie van het CIZ nodig.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie meer aan te vragen.

(Er verschijnt een groen vinkje.)

Krijgt u de Wlz-indicatie, dan blijft u wonen waar u nu woont tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.
Tot die tijd blijft alles zoals het nu is.
Krijgt u geen Wlz-indicatie, dan houdt u de ondersteuning die u nu heeft via de gemeente of zorgverzekeraar.
U kunt ook bezwaar maken bij het CIZ.
Bespreek met uw zorgverlener of Wlz-zorg wat voor u is wat de mogelijkheden zijn en hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt.
U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

(Twee mensen in gesprek.)

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl of bel met het Juiste Loket.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket. 030-7897878.)