Overgang ggz-cliënten naar Wlz: vanuit verblijf + behandeling

(Beeldtitel: Van behandeling met verblijf naar Wlz. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz. Een animatie. Voice-over:)

Van behandeling met verblijf naar Wlz. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz.

VOICE-OVER: Vanaf 2021 kunt u mogelijk een Wlz-indicatie krijgen voor langdurige zorg.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie aan te vragen.

(Een man.)

Wat verandert er voor u als u korter dan drie jaar voor behandeling in een psychiatrische instelling woont en straks eventueel Wlz-zorg krijgt?
Om te beginnen blijft u wonen in de instelling waar u woont tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.
Verder betaalt u voor Wlz-zorg een eigen bijdrage.
Deze betaalt u vanaf 2021 aan het CAK.
Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie?
Vraag dan uw zorgverlener om hulp.

(Twee mannen en een tekstballon.)

U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

(Een man en een vrouw in gesprek.)

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl of bel met het Juiste Loket.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket. 030-7897878.)