Overgang ggz-cliënten naar Wlz: als u langer dan drie jaar in een ggz-instelling woont

(Beeldtitel: Als u al langer dan drie jaar in een GGZ-instelling woont. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz. Een animatie. Voice-over.)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Vanaf 2021 kunt u mogelijk een Wlz-indicatie krijgen voor langdurige zorg.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie aan te vragen.

(Naast een man verschijnt een huis.)

Als u nu langer dan drie jaar in een ggz-instelling woont met een indicatie van het CIZ, zijn er drie mogelijkheden.
Dit is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.
Een: U houdt de zorg zoals u nu heeft.
Dit kan na drie jaar worden verlengd.
Twee: U vraagt een nieuwe indicatie aan voor de Wet langdurige zorg.
U blijft wonen waar u nu woont en houdt de zorg die u nu heeft tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.

(In de verte staat een huis met bomen ernaast.)

Drie: U gaat over naar beschermd wonen via de gemeente.
U verhuist dan naar een andere plek.
Net als nu betaalt u een eigen bijdrage voor de zorg.

(Twee mannen en een tekstballon.)

Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie?
Vraag dan uw zorgverlener om hulp.
U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

(Een man en een vrouw in gesprek.)

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl of bel met het Juiste Loket.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket. 030-7897878.)