Het verhaal van Toosje en haar cliëntondersteuner

Het verhaal van Toosje en Cees is een voorbeeld van cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg.

(Een vrouw en een man gaan zitten en de tekst: Toos & Co verschijnt. Toos:)

RUSTIGE MUZIEK

(Hallo, ik ben Toos. Ik ben 72 jaar. En Cees is mijn broer en wij wonen samen. En ik heb de zorg van Cees op me genomen.)

(Ja, ik vind het bij Toos hartstikke leuk. Ik doe het heel graag. We kennen elkaar goed en ik vind 't hartstikke leuk dat zij bij mij is.)

(Hij woonde bij mijn moeder, nog alleen, want m'n vader is al eerder overleden. En toen heb ik drie jaar... Want ik woonde in Rijen, maar ik moest zo dikwijls op en neer toen hij alleen zat. Dat ging niet meer, dat kon ik niet opbrengen. Dus toen hebben we besloten, m'n man en ik, om bij hem te gaan wonen.)

(Toos kijkt hoe Cees opstaat en wegloopt. Er komt een jonge, breedlachende vrouw op zijn plek zitten. Jessy:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Ja, ik ben Jessy. Ik werk nu sinds 2,5 jaar als cliëntondersteuner bij MEE. En ik heb Toos en Cees een korte tijd eigenlijk wel ondersteund in de hulpvraag die ze hadden.)

(Nou, Cees heeft een verstandelijke beperking. Hij is getest en daar is uit naar voren gekomen dat hij de vermogens heeft van een kind van zeven. Ja, hij heeft overal ondersteuning bij nodig.)

(Jij vertelde net ook dat hij een mondkapje op moet in het openbaar vervoer.)

(Ja, heb ik ook geoefend met 'm.)

(Om te oefenen.)

(En nou weet hij het. Maar hoe hij dat dan eerst doet, voor z'n ogen en op z'n hoofd. Ik zei: Ja, jongen. Ja, dat is echt. Ja.)

(Cees kreeg eerst ondersteuning vanuit de Wmo. Toen was er een consulent betrokken bij Cees en Toos. En die zag eigenlijk dat er zoveel zorg nodig was, eigenlijk 24 uur per dag, waardoor zij een aanvraag heeft gedaan dat Cees in de Wet langdurige zorg zou vallen.)

(En toen kwam Jessy op de proppen en die heeft alles geregeld, uit de kunst. Die heeft het financieel zo op de rit gekregen voor ons. Want het is een wirwar van vragen, antwoorden. Ik was daar zelf nooit uit gekomen, nooit.)

(Toos zei gewoon: Ik wil zelf die zorg gaan verlenen. En Cees was heel stellig: Ik wil niet naar een instelling, verhuizen. Ik hoef geen dagbesteding meer, want ik heb heel m'n leven gewerkt. Ik wil alleen maar dat Toosje voor mij zorgt.)

(En toen hebben we het er ook wel over gehad van: Maar wat als Toos ooit weg zou vallen? En zij hebben de keuze gemaakt om het gewoon heel erg binnen de familie te houden.)

(Echt, het is zo fijn geregeld allemaal. Echt waar. Ja, gewoon geweldig. Ja, ik ben zo blij met jou. Dus ja, dat mag ook gezegd worden, hè.)

(Beeldtekst: Voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw regio kunt u terecht op: www.clientondersteuning.co.nl. Co, uw persoonlijke gids in de zorg.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG