Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

Heeft u uw hele leven intensieve zorg vanuit de ggz nodig? En overziet u zelf niet altijd wanneer u zorg nodig heeft? Dan kunt u zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen.

Meer informatie hierover vindt u in het onderwerp GGZ Wonen.