Ggz naar Wlz: van beschermd wonen naar GGZ Wonen in de Wlz

Informatie voor mensen overgaan van beschermd wonen via de gemeente (Wmo) naar GGZ Wonen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat verandert er voor u?

In een kort filmpje krijgt u uitleg wat de mogelijke veranderingen voor u zijn als u nu beschermd woont en straks mogelijk Wlz-zorg krijgt. Bekijk de film samen met uw zorgverlener, zodat u direct vragen kunt stellen.

Overgang ggz-cliënten naar de Wlz: beschermd wonen

(Beeldtitel: Beschermd wonen en Wlz. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz. Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Vanaf 2021 kunt u mogelijk een Wlz-indicatie krijgen voor langdurige zorg.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie aan te vragen.
Wat verandert er voor u als u beschermd woont via de gemeente en u straks eventueel Wlz-zorg krijgt?

Om te beginnen blijft u wonen waar u woont tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.
Verder betaalt u net als bij beschermd wonen uit de Wmo in de Wlz een eigen bijdrage.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie?
Vraag dan uw zorgverlener om hulp.
U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket via 030-7897878

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit.)

Informatiekaart

U kunt ook de speciale informatiekaart bekijken.

Wonen

  • Algemeen uitgangspunt is dat zo veel mogelijk mensen die overgaan naar de Wlz, kunnen blijven wonen waar zij nu wonen.
  • Om dit mogelijk te maken heeft uw huidige zorgorganisatie een contract nodig met het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt namelijk uw Wlz-zorg.
  • Als de zorgorganisatie geen contract heeft met het zorgkantoor, dan wordt u daarover geïnformeerd. U kunt dan samen met het zorgkantoor naar een oplossing zoeken. Daarbij is de inzet van het zorgkantoor dat u niet hoeft te verhuizen.

Zorg, ondersteuning en behandeling

  • U kunt met uw huidige zorgorganisatie in gesprek over uw wensen en gevolgen voor de zorg en behandeling die u vanuit de Wlz ontvangt. Als uw huidige zorgorganisatie zelf niet in staat is Wlz-zorg te leveren, gaat een medewerker van de zorgorganisatie met u in gesprek.
  • Bij gesprekken over uw Wlz-zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen.

Eigen bijdrage

  • U betaalt voor de Wlz-zorg een eigen bijdrage, net zoals u nu een eigen bijdrage betaalt voor beschermd wonen uit de Wmo.
  • Op de pagina Eigen bijdrage vindt u meer informatie over eigen bijdrage.

Heeft u een pgb van de gemeente?

  • Als u overgaat naar Wlz zorg, kunt u mogelijk ook gebruik maken van een pgb. U moet dan voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals de aanwezigheid van een gewaarborgde hulp. Op de pagina persoonsgebonden budget  staat meer informatie.
  • Bekijk voor meer informatie de film (12 minuten) van Per Saldo over het verschil tussen pgb in de Wmo en een pgb in de Wlz. Per Saldo is de belangenvereniging voor pgb-houders.

Laatste wijziging: 18 januari 2021