Ggz naar Wlz: van voortgezet verblijf (GGZ B) naar GGZ Wonen

Informatie voor mensen overgaan van GGZ B (verblijf en behandeling in een GGZ-instelling) naar GGZ Wonen vanuit de Wet langdurige zorg.

In een kort filmpje krijgt u uitleg wat de mogelijke veranderingen voor u zijn als u langer dan drie jaar in een ggz-instelling woont. Bekijk de film samen met uw zorgverlener, zodat u direct vragen kunt stellen.

Overgang ggz-cliënten naar Wlz: als u langer dan drie jaar in een ggz-instelling woont

(Beeldtitel: Als u al langer dan drie jaar in een GGZ-instelling woont. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz. Een animatie. Voice-over.)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Vanaf 2021 kunt u mogelijk een Wlz-indicatie krijgen voor langdurige zorg.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie aan te vragen.

(Naast een man verschijnt een huis.)

Als u nu langer dan drie jaar in een ggz-instelling woont met een indicatie van het CIZ, zijn er drie mogelijkheden.
Dit is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.
Een: U houdt de zorg zoals u nu heeft.
Dit kan na drie jaar worden verlengd.
Twee: U vraagt een nieuwe indicatie aan voor de Wet langdurige zorg.
U blijft wonen waar u nu woont en houdt de zorg die u nu heeft tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.

(In de verte staat een huis met bomen ernaast.)

Drie: U gaat over naar beschermd wonen via de gemeente.
U verhuist dan naar een andere plek.
Net als nu betaalt u een eigen bijdrage voor de zorg.

(Twee mannen en een tekstballon.)

Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie?
Vraag dan uw zorgverlener om hulp.
U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

(Een man en een vrouw in gesprek.)

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl of bel met het Juiste Loket.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket. 030-7897878.)

Wilt u een Wlz-indicatie aanvragen die blijvend geldig is? Doe dit dan bij het CIZ.

Informatiekaart

U kunt ook de speciale informatiekaart bekijken.

Drie mogelijkheden voor mensen met een indicatie voortgezet verblijf

Sinds 1 januari 2021 zijn er voor mensen met een indicatie voor voortgezet verblijf drie mogelijkheden:

  • U houdt voortgezet verblijf. Deze indicatie is drie jaar geldig en kan verlengd worden.
  • U doet een aanvraag voor een langdurige Wlz-indicatie (GGZ W). Deze is voor onbepaalde tijd geldig.
  • U gaat over naar beschermd wonen via de gemeente.

Voor de aanvraag van een langdurige Wlz-indicatie is uw handtekening of die van uw wettelijk vertegenwoordiger nodig. Als u deze indicatie krijgt, kan er iets veranderen aan uw zorg en woonsituatie.

Wonen

  • Het algemene uitgangspunt is dat u kunt blijven wonen in de ggz-instelling waar u nu woont, als u dat zelf wilt. Alleen als u echt niet op uw huidige woonlocatie kunt of wilt blijven wonen ondersteunt een medewerker van uw zorgorganisatie u bij het zoeken naar een nieuwe geschikte woonlocatie.
  • Als u overgaat naar beschermd wonen via de gemeente, verhuist u naar een andere plek.

Zorg, ondersteuning en behandeling

  • U kunt met uw huidige zorgorganisatie in gesprek over uw wensen en mogelijkheden voor de zorg en behandeling die u vanuit de Wlz ontvangt. Als de zorgorganisatie zelf niet in staat is alle Wlz-zorg te leveren, gaat een medewerker van uw huidige zorgorganisatie met u in gesprek over andere mogelijkheden.
  • Bij gesprekken over uw Wlz zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen.

Eigen bijdrage

U betaalt voor GGZ Wonen vanuit de Wlz dezelfde eigen bijdrage als voor GGZ B (tenzij uw persoonlijke omstandigheden veranderen).

Laatste wijziging: 18 januari 2021