Hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen

Gebruik van hulpmiddelen door ggz-cliënten die zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u naast GGZ-zorg ook een lichamelijke beperking waarvoor u hulpmiddelen gebruikt? Dan geldt na ingang van uw Wlz-indicatie het volgende. 

Wlz-instelling

Als u in een Wlz-instelling gaat wonen of als uw huidige aanbieder ook Wlz-zorg gaat leveren, worden de volgende hulpmiddelen vanuit de Wlz verstrekt:

  • Mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel).
  • Hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel ‘roerende voorzieningen’ genoemd.

Heeft u al hulpmiddelen van de gemeente in gebruik? Dan blijft de gemeente verantwoordelijk of neemt het zorgkantoor de hulpmiddelen over.

Thuis

Ontvangt u Wlz-zorg thuis? Dan worden hulpmiddelen verstrekt door de gemeente en/of de zorgverzekeraar.

Meer informatie

Kijk bij Hulpmiddelenzorg vanuit de Wlz voor meer algemene informatie over hulpmiddelen voor mensen met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Meer vragen over hulpmiddelenzorg?

Neem contact op met het Juiste Loket.

Informatie voor zorgaanbieders

De zorgkantoren en brancheorganisaties informeren u over de wijzigingen vanwege de toegang van GGZ-cliënten tot de Wet langdurige zorg.