Ggz naar Wlz: indicatiestelling (zorgbehoefte vaststellen)

Om zorg uit de Wlz te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Die indicatie blijft altijd geldig. U kunt met een medewerker van uw zorgorganisatie bespreken of Wlz-zorg voor u mogelijk is en hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. U kunt hierbij ook cliëntondersteuning krijgen.

In een kort filmpje krijgt u uitleg wat het voordeel van een Wlz-indicatie is én hoe u die aanvraagt.

Overgang ggz-cliënten naar Wlz: aanvragen van een Wlz-indicatie

(Beeldtitel: Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

Aanvragen van een indicatie. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz

VOICE-OVER: Heeft u intensieve zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg en permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid?
Dan kunt u mogelijk vanaf 2021 zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet langdurige zorg, de Wlz.

(Twee mannen aan een computer.)

Hiervoor is een Wlz-indicatie van het CIZ nodig.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie meer aan te vragen.

(Er verschijnt een groen vinkje.)

Krijgt u de Wlz-indicatie, dan blijft u wonen waar u nu woont tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.
Tot die tijd blijft alles zoals het nu is.
Krijgt u geen Wlz-indicatie, dan houdt u de ondersteuning die u nu heeft via de gemeente of zorgverzekeraar.
U kunt ook bezwaar maken bij het CIZ.
Bespreek met uw zorgverlener of Wlz-zorg wat voor u is wat de mogelijkheden zijn en hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt.
U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

(Twee mensen in gesprek.)

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl of bel met het Juiste Loket.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket. 030-7897878.)

Informatiekaart indicatiestelling

U kunt ook de speciale informatiekaart over de indicatiestelling bekijken.

Hoe vraagt u een Wlz-indicatie aan?

U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Kijk van te voren of u in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Dat kunt u doen met de Wlz-check op de website van het CIZ.

 • U kunt de aanvraag via de website van het CIZ doen. U kunt ook bellen naar het CIZ via (088) 78 91 000 en een aanvraagformulier opvragen.
 • U heeft de volgende documenten nodig voor uw aanvraag:
  • Het Wlz-aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend door u of uw wettelijk vertegenwoordiger).
  • Belangrijke gegevens over uw situatie, zoals een medische diagnose en de beperkingen die u daardoor ervaart.
  • Een omschrijving van de zorg die u nodig heeft.
 • Nadat alle informatie is aangeleverd, bekijkt het CIZ of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Heeft het CIZ meer informatie nodig, dan neemt het CIZ contact met u op.
 • U krijgt binnen zes weken een brief van het CIZ. In de brief staat of u een Wlz-inidcatie krijgt. NB: vanwege het grote aantal aanvragen is er vertraging bij de beoordeling van de aanvragen.

Heeft u een Wlz-indicatie gekregen?

 • Het CIZ stuurt u een brief met de bevestiging dat u een Wlz-indicatie krijgt.
 • Na ongeveer twee weken krijgt u een brief van het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor regelt dat u vanaf de ingangsdatum op uw indicatie langdurige zorg ontvangt. In de brief staat:
  • welke zorg u nodig heeft;
  • hoe u de zorg kunt krijgen: met een persoonsgebonden budget (pgb) of via een zorgorganisatie (die een contract heeft met het zorgkantoor);
  • wie uw zorg of verblijf kan leveren. Het zorgkantoor zet zich ervoor in dat u zorg kunt blijven ontvangen van uw huidige zorgorganisatie als u dat wilt.
  • dat u persoonlijke ondersteuning kunt krijgen van het zorgkantoor of een cliëntondersteuner Wlz.
 • Als de zorgorganisatie van uw voorkeur een contract met het zorgkantoor heeft of afsluit, krijgt zij automatisch bericht dat u een Wlz-indicatie krijgt. Uw (huidige) zorgorganisatie bespreekt met u wat er (mogelijk) verandert als u overgaat naar de Wlz.
 • Heeft/krijgt de zorgorganisatie van uw voorkeur geen contract met het zorgkantoor? Dan neemt het zorgkantoor later in het jaar contact op met u of uw contactpersoon. Het zorgkantoor bespreekt met u wat er verandert.

Is uw aanvraag afgewezen?

 • Het CIZ belt u of uw contactpersoon en legt uit waarom u geen indicatie krijgt.
 • U ontvangt een brief over de inhoud en de uitkomsten van het indicatie-onderzoek.
 • U houdt de ondersteuning die u nu heeft via de gemeente (Wmo) en/of zorgverzekeraar (Zvw). Uw gemeente en/of uw zorgverzekeraar moet hierover worden geïnformeerd. U kunt dit het beste doen in overleg met een medewerker van uw huidige zorgorganisatie.

Bent u het niet eens met de beslissing?

U kunt schriftelijk bezwaar maken bij het CIZ. Kijk op de website van het CIZ voor de procedure. U kunt ook bellen naar het CIZ via (088) 78 91 000 en een bezwaarformulier opvragen.

Cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen. U kunt gratis cliëntondersteuning krijgen.

Veelgestelde vragen over de indicatiestelling

Heeft u nog vragen over de indicatiestelling? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Laatste wijziging: 18 januari 2021