Ggz naar Wlz: veelgestelde vragen van cliënten over indicatiestelling

Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Antwoorden op algemene vragen, zoals de voorwaarden voor toegang tot de Wlz, vindt u op:

Vragen over de indicatiestelling voor ggz-cliënten

Hieronder staan specfieke vragen over indicatiestelling voor ggz-cliënten die mogelijk in aanmerking komen voor Wlz-zorg.

Heeft het IQ invloed op de indicatiestelling?

Nee, het IQ is niet van invloed op de indicatiestelling.

Welke zorgprofielen zijn er voor de ggz in de Wlz?

Er zijn vijf zorgprofielen gemaakt onder de naam GGZ Wonen

Als iemand al een Wlz indicatie heeft en er komt ggz-problematiek bij, moet hij dan een nieuwe indicatie aanvragen?

Om Wlz-zorg te ontvangen is in deze situatie geen nieuwe indicatie nodig. Maar als de ggz-problematiek meer op de voorgrond komt en het huidige zorgaanbod niet meer past, kan de persoon vanaf 2021 een herindicatie aanvragen, waarbij de ggz-problematiek wordt meegenomen in de afweging. Een combinatie van grondslagen is dus mogelijk. 

Hoe wordt kennis en informatie gedeeld tussen CIZ en gemeente?

In het kader van de privacy kan de gemeenten uw gegevens niet delen met het CIZ. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie vraagt het CIZ persoonlijke gegevens op bij u zelf of bij uw zorgaanbieder.

Wat gebeurt als ik word afgewezen voor de Wlz? Blijft de Wmo dan van toepassing?

Als u geen Wlz indicatie ontvangt, blijft u uw zorg en ondersteuning via de Wmo (gemeente) en/of Zvw (zorgverzekeraar) ontvangen. Wel moet u dan contact opnemen met de gemeente en/of zorgverzekeraar om de zorg en ondersteuning voor 2021 te regelen.

Ik word dit jaar 18 jaar. Op welk moment vraag ik een indicatie aan?

U kunt de indicatie ruim voor uw verjaardag aanvragen.

Kan ik weigeren de Wlz in te gaan?

U kunt weigeren om een Wlz-indicatie aan te vragen. De zorg en ondersteuning ontvangt u dan vanuit de Wmo en/of Zvw. Het kan wel betekenen dat de gemeente contact met u opneemt om na te gaan of de ondersteuning die u nu vanuit de gemeente ontvangt, wel de juiste ondersteuning is.

Welke rol heeft de gemeente bij de indicatie?

In principe heeft de gemeente geen rol bij de indicatie. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor een Wlz indicatie. Het zorgkantoor beoordeelt of u in aanmerking komt voor een pgb. De gemeente moet wel op de hoogte worden gebracht als uw zorg van de Wmo over gaat naar de Wlz.

Is een vroegere indicatie voor de AWBZ met lange geldigheidsduur straks nog van toepassing?

Deze indicatie is niet meer van toepassing. Het CIZ stelt de indicatie op basis van uw huidige zorgbehoefte.

Laatste wijziging: 18 januari 2021