Ggz naar de Wlz: persoonsgebonden budget

U ontvangt een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente (Wmo) en u heeft vanaf 2021 een indicatie voor zorg vanuit de Wlz. Wat verandert er voor u?

Keuze voor een pgb

Als u een Wlz-indicatie heeft, kunt u kiezen voor zorg in natura of een pgb aanvragen bij het zorgkantoor. Bij het werken met een pgb in de Wlz komt het nodige kijken. De handreiking voor pgb-vaardigheid op Rijksoverheid.nl kan u helpen om na te gaan of het zelf organiseren van Wlz-zorg bij u past.

Aanvraag van een pgb voor Wlz-zorg

U vraagt een pgb voor Wlz-zorg aan bij het zorgkantoor in uw regio. De aanvraag van een pgb voor Wlz-zorg gaat in een aantal stappen. Deze stappen zijn beschreven in de folder Zelf uw zorg inkopen in zes stappen pgb-Wlz.

Belangrijk om te weten:

  • Het zorgkantoor neemt na uw aanvraag contact met up op en zal tijdens een ‘Bewuste keuze gesprek’ beoordelen of u in aanmerking komt voor een pgb.
  • Zorgkantoren behandelen de pgb-aanvragen vanaf de zomer 2020. Eerder weet u dus nog niet of u een pgb voor Wlz-zorg kunt krijgen.
  • Een pgb kan niet worden ingezet bij mensen met zorgprofiel GGZ 5. In het indicatiebesluit van het CIZ staat welk zorgprofiel u heeft.
  • U moet zelf uw gemeente informeren dat uw zorg naar de Wlz gaat. Doe dit op tijd zodat uw gemeente uw Wmo pgb op het juiste moment kan stopzetten.

Gewaarborgde hulp verplicht

Om een pgb te krijgen voor een ggz-zorgprofiel in de Wlz, moet u een gewaarborgde hulp
hebben. Dat is iemand die u helpt om aan de verplichtingen van het pgb te voldoen. Bijvoorbeeld uw wettelijk vertegenwoordiger of een familielid. Het zorgkantoor stelt eisen aan de gewaarborgde hulp en toetst de pgb-vaardigheid.

Wonen

  • Het uitgangspunt is dat u kunt blijven wonen waar u nu woont, als u dat wilt. Woont u nu in een beschermde woonvorm met pgb? Vraag uw aanbieder of u daar kunt blijven wonen.
  • U mag geen woonkosten (zoals uw huur en kosten voor eten en drinken) betalen uit uw pgb.

Zorg, ondersteuning en behandeling

  • U kunt (meestal) uw huidige zorgverleners houden. Zij moeten dan wel bereid (en in staat) zijn om Wlz-zorg te bieden. Daarnaast moet er een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving met deze zorgverlener worden afgesloten. Het zorgkantoor keurt deze zorgovereenkomst goed.
  • Voor Wlz-behandeling kunt u geen pgb krijgen. Behandeling wordt via zorg in natura geregeld.

U kunt met uw huidige zorgverlener in gesprek over uw wensen en mogelijkheden. Als de zorgverlener zelf niet in staat is Wlz-zorg te leveren of het zorgkantoor verleent geen toestemming, dan moet u op zoek naar een andere zorgverlener.

Eigen bijdrage

U betaalt voor de Wlz-zorg een eigen bijdrage. Voor pgb geldt de lage eigen bijdrage in de Wlz voor pgb-houders.

Zie Eigen bijdrage voor meer informatie.

Heeft u vragen over het pgb in de Wlz?

Kijk dan bij de veelgestelde vragen over het pgb in de Wlz.

Video

Laatste wijziging: 18 januari 2021