Ggz naar Wlz: van behandeling + verblijf (Zvw) naar de Wet langdurige zorg

Informatie voor mensen die overgaan van behandeling + verblijf vanuit de Zvw naar GGZ Wonen vanuit de Wet langdurige zorg

U verblijft korter dan 3 jaar voor behandeling in een psychiatrische instelling. Uw zorg wordt nu betaald door uw zorgverzekeraar. U krijgt een indicatie voor Wlz-zorg (GGZ Wonen). Wat verandert er voor u?

In een kort filmpje krijgt u uitleg wat de mogelijke veranderingen voor u zijn als u korter dan drie jaar in een ggz-instelling woont. Bekijk de film samen met uw zorgverlener, zodat u direct vragen kunt stellen.

Overgang ggz-cliënten naar Wlz: vanuit verblijf + behandeling

(Beeldtitel: Van behandeling met verblijf naar Wlz. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz. Een animatie. Voice-over:)

Van behandeling met verblijf naar Wlz. Overgang GGZ-cliënten naar Wlz.

VOICE-OVER: Vanaf 2021 kunt u mogelijk een Wlz-indicatie krijgen voor langdurige zorg.
Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig.
U hoeft dan geen nieuwe indicatie aan te vragen.

(Een man.)

Wat verandert er voor u als u korter dan drie jaar voor behandeling in een psychiatrische instelling woont en straks eventueel Wlz-zorg krijgt?
Om te beginnen blijft u wonen in de instelling waar u woont tenzij dit niet kan of u dat niet wilt.
Verder betaalt u voor Wlz-zorg een eigen bijdrage.
Deze betaalt u vanaf 2021 aan het CAK.
Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie?
Vraag dan uw zorgverlener om hulp.

(Twee mannen en een tekstballon.)

U kunt ook terecht bij een cliëntondersteuner.
Dit is iemand die met u meedenkt en u verder helpt.
Het kost u niets.

(Een man en een vrouw in gesprek.)

Meer weten?
Ga naar informatielangdurigezorg.nl of bel met het Juiste Loket.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar informatielangdurigezorg.nl/ggz of bel met het Juiste Loket. 030-7897878.)

Wilt u een Wlz-indicatie aanvragen? Doe dit dan bij het CIZ.

Informatiekaart

U kunt ook de speciale informatiekaart bekijken.

Wonen

Het algemene uitgangspunt is dat u kunt blijven wonen in de ggz-instelling waar u nu woont, als u dat zelf wilt. Alleen als u echt niet op uw huidige woonlocatie kunt of wilt blijven wonen, dan ondersteunt een medewerker van uw zorgorganisatie u bij het zoeken naar een nieuwe geschikte woonlocatie.

Zorg, ondersteuning en behandeling

  • U kunt met uw huidige zorgorganisatie in gesprek over uw wensen en mogelijkheden voor de zorg en behandeling die u vanuit de Wlz ontvangt. Als de zorgorganisatie zelf niet in staat is alle Wlz-zorg te leveren, gaat een medewerker van uw huidige zorgorganisatie met u in gesprek over andere mogelijkheden.
  • Bij gesprekken over uw Wlz-zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning vanuit het zorgkantoor. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen.

Eigen bijdrage

U betaalt voor de Wlz-zorg een eigen bijdrage.

Stopt uw indicatie voor behandeling + verblijf?

Loopt uw indicatie voor klinisch verblijf af en wilt u in overleg met uw huidige zorgorganisatie een Wlz-indicatie aanvragen? Dan kun u een aanvraag doen bij het CIZ.

Laatste wijziging: 18 januari 2021