Informatiekaart over de Wlz voor cliënten in de ggz

Vanaf 1 januari 2021 kunnen cliënten met blijvend behoefte aan intensieve ggz een beroep doen op Wlz-zorg.

Infographic met uitleg over overgang naar Wlz voor cliënten met Wlz-zorg. Zie webpagina 'Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wlz' voor tekst.