GGZ naar Wlz: Informatiekaart voor cliënten over indicatiestelling

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). In deze informatiekaart voor cliënten staat informatie over de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg.