GGZ naar Wlz: Informatiekaart voor GGZ-cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb)

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze informatiekaart gaat over de mogelijkheden in de Wlz om zelf zorg en verblijf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).