Toelichting op processchema Zorg in Natura vanuit de Wlz voor GGZ-cliënten

Toelichting op processchema Zorg in Natura vanuit de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis (GGZ-cliënten).