Ggz naar de Wlz: kamerstukken

De Eerste Kamer heeft op 9 juli 2019 het wetsvoorstel aangenomen waardoor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

U vindt hier een overzicht van relevante kamerstukken en kamerbrieven.

Laatste wijziging: 8 januari 2021