Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: eerste halfjaar 2020

Het CIZ heeft op verzoek van het ministerie van VWS een monitor ingericht waardoor maandelijks inzicht ontstaat in het aantal aanvragen en toekenningen van Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Uit de monitor blijkt dat het feitelijk aantal aanvragen minder achterblijft ten opzichte van het oorspronkelijk verwachte aantal aanvragen dan in het eerste kwartaal. Naar aanleiding van de bevindingen in het eerste kwartaal zijn de contacten met de zorgaanbieders geïntensiveerd via onder meer het CIZ en de branches, waardoor een inhaalslag is gemaakt.

Uitkomsten CIZ-beoordelingen eerste halfjaar 2020

Op 23 juni heeft het CIZ gerapporteerd over het eerste halfjaar van 2020 met betrekking tot het indicatieproces ggz in de Wlz. Dit laat de volgende resultaten zien:

Tabel: aanvragen en toekenningen januari - 23 juni 2020
Aanvragen Toegekend ggz-w ggz-b
Januari 585 171 114 57
Februari 846 466 374 92
Maart 1265 945 779 166
April 1935 1272 1032 240
Mei 2041 1260 993 267
Juni 1599 1051 860 191
Totaal 8271 5165 4152 1013

Tot en met 23 juni zijn 8.271 aanvragen ingediend. In totaal is nu 52% van de verwachte aanvragen in het jaar 2020 ingediend. Het aantal over het eerste halfjaar zal nog toenemen als binnenkort ook de informatie over de laatste week van juni beschikbaar komt.

Uit de tabel blijkt dat er inmiddels 5.165 Wlz-indicaties zijn afgegeven. Dit zijn echter niet alleen indicaties met een psychische grondslag maar ook voor voortgezet verblijf (ggz-B). Als alleen wordt gekeken naar de ggz-grondslagindicaties (4,152), dan is dat 45% van het verwachte aantal van 9.250 over geheel 2020. Ongeveer 5% van de aanvragen wordt afgewezen, de overige aanvragen zijn nog in behandeling.