Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: stand tot 1 september 2020

Het CIZ heeft op verzoek van VWS een monitor ingericht waardoor maandelijks inzicht ontstaat in het aantal aanvragen en toekenningen Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Uit de monitor blijkt dat het feitelijk aantal aanvragen sterk is toegenomen en dat het aantal aanvragen dat voor heel 2020 werd verwacht (ca. 16.000) voor 1 oktober 2020 wordt bereikt.

Het CIZ heeft nu ook informatie beschikbaar over het aantal aanvragen en besluiten per centrumgemeente en zorgkantoorregio. Deze informatie kan op verzoek worden verstrekt.

Resultaten Wlz-beoordelingsproces cliënten met een psychische stoornis

1. Uitkomsten CIZ-beoordelingen stand tot 1 september

Met betrekking tot het indicatieproces ggz in de Wlz zijn nu cijfers bekend over de eerste acht maanden van 2020. Dit laat de volgende resultaten zien:

Tabel: Aanvragen en toekenningen januari - 1 september 2020
Aanvragen Toekenningen ggz-wonen ggz-B
jan 585 176 117 59
feb 847 470 377 93
maart 1265 950 780 170
apr 1927 1288 1038 250
mei 2040 1257 988 269
juni 2337 1532 1262 270
juli 3033 1486 1182 304
aug 2332 1379 1137 242
totaal 14366 8538 6881

1657

In de eerste acht maanden zijn 14.366 aanvragen ingediend. In totaal is nu 92% van de verwachte aanvragen in het jaar 2020 ingediend.

Uit de tabel blijkt dat er inmiddels 8.538 Wlz-indicaties zijn afgegeven. Dit zijn echter niet alleen indicaties met een psychische grondslag maar ook voor voortgezet verblijf (ggz-B). Als alleen wordt gekeken naar de ggz-grondslagindicaties (6.881), dan is dat 74% van het verwachte aantal van 9.250 over geheel 2020. Ongeveer 6% van de aanvragen wordt afgewezen en 8% van de aanvragen wordt afgebroken of kan niet in behandeling worden genomen. De overige aanvragen zijn nog in behandeling. Het CIZ streeft ernaar deze aanvragen op tijd te beoordelen en van een besluit te voorzien.