Overgangswerkwijze Wlz-indicaties ggz na 1 januari 2021

Let op: de overgangswijze voor pgb is aangepast op 24 december 2020

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.

Lees meer:

Overgangswerkwijze

De afhandeling zal zo spoedig mogelijk in 2021 worden afgerond, maar zal zeker het eerste kwartaal van 2021 in beslag nemen. VWS, ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en CIZ hebben hiervoor een overgangswerkwijze (voor pgb en zorg in natura) opgesteld om de zorg bij de overgang naar 2021 te waarborgen en continueren.

De cliënt met zorg in natura houdt zorg uit de Wmo tot de Wlz-indicatie is gesteld door het CIZ. Ook na de indicatiestelling blijft de huidige zorg doorlopen tot de zorgtoewijzing is ingeregeld via het zorgkantoor.

Bij pgb geldt: mensen bij wie de Wlz-indicatie na 1 januari ingaat, houden hun Wmo-pgb totdat het zorgkantoor heeft besloten dat een pgb wordt toegekend.

Overgangswijze pgb (aangepast op 24-12-2020)

Klik hier om de werkwijze en cliëntreis voor persoonsgebonden bugdet te downloaden.

Update werkwijze pgb  24 december 2020

De overgangswerkwijze voor pgb is iets aangepast. Voor budgethouders bij wie de Wlz-indicatie pas ná 1 januari ingaat geldt nu: de zorg vanuit de Wmo loopt door totdat de Wlz-zorgtoewijzing door het zorgkantoor is afgerond (dit was: totdat de Wlz-indicatie is toegekend door het CIZ).

Aanvulling op 13 januari 2021

Cliënten met een pgb via de gemeente die voor 7 december 2020 een Wlz-indicatiebesluit hebben gekregen van het CIZ maar nog geen goedkeuring van de pgb aanvraag door het zorgkantoor, krijgen een tijdelijk pgb via het zorgkantoor bij de Sociale Verzekeringsbank, de SVB.

Cliënten die na 7 december 2020 een Wlz-indicatiebesluit hebben gekregen van het CIZ maar nog geen goedkeuring van de pgb aanvraag door het zorgkantoor, houden de zorg die men nu heeft totdat de pgb-aanvraag bij het zorgkantoor is afgerond . De gemeente verlengt de huidige Wmo-indicatie tot 1 juli 2021. Ook de zorg via de zorgverzekeraar wordt gecontinueerd.

Zie ook: Veelgestelde vragen over de vertraging

Overgangswijze bij zorg in natura

Klik hier om de werkwijze en cliëntreis voor zorg in natura te downloaden.

Planning

Het hele proces is er op gericht om de aanvragen die in 2020 zijn ingediend door cliënten, door het CIZ te laten af doen in het eerste kwartaal 2021. Het zorgkantoor heeft dan tot uiterlijk 1 juli 2021 de tijd om de zorgtoewijzing te regelen.

Proces 2022

In de memo Proces 2022 afhandeling aanvragen GGZ in Wlz staat meer informatie over de uiloop van het beoordelen van aanvragen uit 2021.

Communicatie

Een landelijke werkgroep (met o.a. CIZ, ZN, VNG, MIND Valente en VWS) coördineert de communicatie richting de diverse betrokkenen (cliënten, zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren). U vindt hier vragen en antwoorden voor professionals en op deze pagina kunnen cliënten per situatie bekijken wat de overgangsperiode betekent.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de brancheverenigingen Valente, De Nederlandse GGZ, VGN of ActiZ . Als u (bijna) een contract heeft met het zorgkantoor kunt u ook daar uw vragen stellen. Daarnaast kunt u - indien van toepassing- terecht bij uw gemeente.

U kunt uw vragen over de gevolgen voor uw organisatie (dus geen cliëntvragen) ook sturen naar ondersteuning.regiotafels@qconsultzorg.nl.