Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ tot 1 maart 2021

Zoals bekend is het aantal aanvragen voor een Wlz indicatie met psychische grondslag in de tweede helft van 2020 sterk toegenomen. Het aantal aanvragen dat voor heel 2020 werd verwacht (circa 16.000, inclusief onzekerheidsmarge 18.000) is daarmee ruim overschreden. In 2020 zijn er totaal 24.541 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn op 1 maart 2021 20.728 aanvragen afgehandeld. Hieronder vindt u de uitleg bij de cijfers.

Vanwege het stuwmeer van aanvragen dat bij het CIZ is ontstaan loopt het indicatieproces in 2021 door en kan naar verwachting rond 1 mei 2021 worden afgerond.

In 2021 zijn inmiddels ook aanvragen ontvangen: 740 in januari en 850 in februari. Deze aanvragen zullen worden beoordeeld na afwikkeling van de aanvragen uit 2020, met uitzondering van spoedaanvragen die wel meteen in behandeling worden genomen.

Aanvragen en toekenningen 2020 (stand 1 maart 2021)

Tabel: Aanvragen en toekenningen tot maart 2021

aanvragen

toekenningen

GGZ-wonen

vanuit GGZ-B

totaal

24.541 17.374 14.190

3.184

Uit de tabel blijkt dat er inmiddels 17.374 Wlz-indicaties zijn afgegeven. Dit zijn echter niet alleen indicaties met een psychische grondslag maar ook herbeoordelingen voortgezet verblijf (GGZ-B). Als alleen wordt gekeken naar de ggz-grondslag indicaties (14.190), dan is dat 153% van het verwachte aantal van 9.250 over geheel 2020. Het totaal aantal afgegeven Wlz-indicaties is daarmee aanzienlijk groter dan vooraf verwacht.

Ongeveer 7% van de aanvragen wordt afgewezen en 9% van de aanvragen wordt afgebroken of kan niet in behandeling worden genomen. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.