Afspraken afhandelen openstaande aanvragen 2020 en 2021

Voor het afhandelen van de grote hoeveelheid aanvragen uit 2020 zijn eind vorig jaar overgangswerkwijzen afgesproken tussen CIZ, ZN, VNG en VWS. Hierover zijn onlangs aanvullende afspraken gemaakt. Ook voor de aanvragen die in 2021 zijn binnengekomen, is een werkwijze afgesproken tussen betrokken partijen.

Afspraken aanvragen GGZ-Wlz 2020

De oorspronkelijke verwachting was dat het CIZ de aanvragen 2020 zou kunnen beoordelen voor 1 april 2021. Dit is bijgesteld naar begin mei. Daarom is het ook noodzakelijk om de werkwijze die is afgesproken met gemeenten en zorgkantoren te herzien.

Aanvullende werkwijze

Voor de aanvragen 2020 hebben de gemeenten op 1 januari 2021 de Wmo-beschikking verlengd tot 1 juli 2021. Na het verstrekken van de Wlz-indicatie hebben de zorgkantoren dan maximaal 3 maanden om de Wlz-zorg te regelen. Doordat het CIZ tot begin mei nodig heeft om alle aanvragen uit 2020 te beoordelen, hebben zorgkantoren in sommige gevallen minder dan 3 maanden de tijd. In overleg met het CIZ, ZN en de VNG is daarom een aanvullende werkwijze uitgewerkt met betrekking tot het proces afhandeling aanvragen Wlz-GGZ 2020.

Kort samengevat houdt deze werkwijze in dat de beoordelingstermijn van zorgkantoren van maximaal drie maanden wordt gehandhaafd en er sprake is van een maatwerkoplossing voor cliënten die op 1 juli nog niet zijn voorzien van Wlz-zorg.

Drie stappen

De maatwerkoplossing bevat de volgende stappen:

  • De zorgkantoren maken op 1 juni 2021 een lijst van cliënten die op dat moment nog niet in de Wlz-zorg zijn genomen (pgb of zorg in natura)
  • De zorgkantoren verstrekken deze informatie aan de betreffende centrumgemeente. Als het gaat om een cliënt waarvoor de regiogemeente de Wmo-ondersteuning heeft verzorgd, neemt het zorgkantoor contact op met de regiogemeente
  • Het verzoek aan de gemeenten is om voor deze cliënten de Wmo-beschikking te verlengen tot dertien weken na de Wlz-indicatie datum, of als de gemeente dit eenvoudiger vindt tot 1 oktober 2021. Dit is vergelijkbaar met de procedure die rond 1 januari 2021 is gevolgd.

Afspraken aanvragen GGZ-Wlz-2021

Het CIZ zal in de eerste maanden van 2021 de aanvragen van 2020 beoordelen. Dit betekent dat de aanvragen die in 2021 zijn binnengekomen pas worden beoordeeld vanaf mei 2021 (met uitzondering van spoedaanvragen). Tot mei 2021 ontstaat daarom een stuwmeer met aanvragen 2021. In overleg met ZN, VNG en CIZ is een werkwijze uitgewerkt met betrekking tot het proces afhandeling van aanvragen Wlz-GGZ 2021.

Werkwijze

De werkwijze houdt in dat:

  • Gemeenten begin mei een overzicht krijgen van het CIZ (via het Inlichtingenbureau) van alle openstaande aanvragen 2021
  • Vervolgens kunnen gemeenten aan de hand van CIZ-informatie controleren of beschikkingen aflopen voor 31 december 2021 van cliënten die in 2021 een aanvraag hebben ingediend en waarvoor de Wlz-indicatie nog niet is afgegeven
  • Verzoek van de VNG aan de gemeenten is om aan de hand van deze bevindingen zo nodig actie te ondernemen. Landelijk wordt een standaard brief voor cliënten en zorgaanbieders voorbereid, die gemeenten kunnen gebruiken