Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: over 2021

Het CIZ heeft op verzoek van VWS een monitor ingericht waardoor wekelijks inzicht ontstaat in het aantal aanvragen en toekenningen Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanvragen 2020 en de aanvragen die in 2021 zijn ingediend. Hieronder delen we de CIZ-beoordelingen van de aanvragen in 2021.

Resultaten Wlz-beoordelingsproces cliënten met een psychische stoornis

Omdat het CIZ in de eerste maanden van 2021 nog bezig is geweest met de beoordeling van de aanvragen 2020 zijn de aanvragen 2021 pas vanaf mei 2021 beoordeeld (met uitzondering van spoedaanvragen). Tot mei 2021 is daarom een stuwmeer met aanvragen 2021 ontstaan dat het CIZ in de periode mei-oktober versneld zal afhandelen. Om dit mogelijk te maken zal het speciale GGZ-beoordelingsteam dat bezig is geweest met de aanvragen 2020 ook in de zomermaanden actief blijven.

Tabel 2: Aanvragen en toekenningen 2021 (stand 14 juni 2021)

aanvragen

beoordeeld

toekenningen

GGZ-wonen

vanuit GGZ-B

totaal

4.863 1.419 1.145 1.100

45

Bekijk hier ook de beoordelingen van 2020.