Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: over 2020

Het CIZ heeft op verzoek van VWS een monitor ingericht waardoor wekelijks inzicht ontstaat in het aantal aanvragen en toekenningen Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanvragen 2020 en de aanvragen die in 2021 zijn ingediend. Hieronder delen we de CIZ-beoordelingen van de aanvragen in 2020.

Resultaten Wlz-beoordelingsproces cliënten met een psychische stoornis

Met betrekking tot het indicatieproces ggz in de Wlz zijn de aanvragen 2020 door het CIZ verwerkt.

Tabel: Aanvragen en toekenningen 2020 (stand 14 juni 2021)

aanvragen

toekenningen

GGZ-wonen

vanuit GGZ-B

totaal

24.562 20.556 17.151

3.405

Uit de tabel blijkt dat er 20.556 Wlz-indicaties zijn afgegeven. Ongeveer 8% van de aanvragen wordt afgewezen en 9% van de aanvragen wordt afgebroken of kan niet in behandeling worden genomen. De toegekende indicaties zijn niet alleen nieuwe indicaties met een psychische grondslag, maar ook herbeoordelingen voortgezet verblijf (GGZ-B). Als alleen wordt gekeken naar de nieuwe ggz-grondslagindicaties (17.151), dan is dat 185% van het verwachte aantal van 9.250 over geheel 2020. Het totaal aantal indicaties is daarmee aanzienlijk groter dan vooraf verwacht.

Het proces van beoordeling van de aanvragen 2020 is nu afgerond. De zorgkantoren hebben zich ingezet, zodat bijna alle cliënten ook voor 1 juli 2021 zorg vanuit de Wlz ontvangen.

Bekijk hier ook de beoordelingen van 2021.