Ggz naar Wlz: informatie voor professionals

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen sinds 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wie gaan over naar de Wlz?

Het gaat om mensen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning en/of de Zorgverzekeringswet.

Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen).

Voordelen van overgang naar de Wlz

Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische aandoening hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Communicatie

Er zijn verschillende communicatiematerialen ontwikkeld voor cliënten en voor professionals. U vindt daar ook links naar korte animatiefilmpjes voor cliënten. U kunt deze filmpjes het beste samen met uw cliënt bekijken zodat u direct vragen kunt beantwoorden.

Cliëntondersteuning

Heeft u clienten die hulp van een clientondersteuner nodig hebben? U vindt meer informatie bij het onderwerp cliëntondersteuning.