Toegang ggz-cliënten tot de Wlz (2021)

Sinds 1 januari 2021 hebben ggz-cliënten toegang tot de Wet langdurige zorg als zij levenslang behoefte hebben aan intensieve zorg (24 uurs zorg of permanent toezicht). U vindt hier een samenvatting van de informatie die in het overgangsjaar is gepubliceerd. De informatie wordt niet meer geactualiseerd.

Actuele informatie vindt u in het onderwerp GGZ Wonen.