Ggz naar Wlz: communicatie

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). U vindt informatie over communicatie(materialen) rond de toegang van ggz-cliënten tot de Wlz.

Animatiefilmpjes voor cliënten

Voor cliënten zijn korte filmpjes beschikbaar met uitleg over:

  1. De overgang naar de Wlz per 2021 en het aanvragen van een Wlz-indicatie (in 2020!)
  2. De mogelijke veranderingen voor mensen die nu Beschermd Wonen
  3. De mogelijke veranderingen voor mensen met een GGZ-B profiel (langer dan 3 jaar verblijf in ggz-instelling)
  4. De mogelijke veranderingen voor mensen die verblijf met behandeling krijgen (korter dan 3 jaar)

Cliënten kunnen deze filmpjes samen met hun zorgverlener of cliëntondersteuner bekijken. De eerste film is meer algemeen van aard en kan het beste als eerste bekeken worden. De andere filmpjes zijn gericht op specifieke doelgroepen.

Informatiekaarten voor cliënten

Naast deze filmpjes zijn er informatiekaarten voor cliënten beschikbaar (in een toegankelijke versie) die extra informatie bieden bij de filmpjes: .

Cliënten kunnen, gezamenlijk met hun begeleider of naasten, zien welke acties er (mogelijk) nodig zijn en wat er voor hen kan veranderen.

Andere informatiebronnen

  • Per Saldo (belangenvereniging voor mensen met een pgb) heeft een informatieve film gemaakt over de wijzigingen voor budgethouders als ze overgaan naar de Wlz.
  • Voor forensische cliënten verandert er weinig in het proces. Hiervoor maakt VWS een Q&A die op deze website wordt gepubliceerd.
  • MIND heeft voor cliëntenraden een speciale handreiking ontwikkeld.

Veelgestelde vragen over communicatie

Hoe worden cliënten geïnformeerd over de verandering in de eigen bijdrage vanaf 2021?

Het CAK heeft een informatiefolder gemaakt over de wijzigingen in de eigen bijdrage per doelgroep vanaf 2021. Een cliënt betaalt voor de Wlz-zorg een eigen bijdrage. Die hangt af van de persoonlijke situatie: indicatie, zorg en de samenstelling van het  huishouden bepalen welke bijdrage men betaalt.  Samen met het inkomen en vermogen berekent het CAK hoe hoog de eigen bijdrage wordt.

Op de website van het CAK kunnen cliënten een proefberekening maken.

Hoe worden zorgprofessionals/aanbieders geïnformeerd over de overgang van ggz naar Wlz?

De communicatie naar aanbieders vindt op diverse manieren plaats:

Mogen gemeenten, aanbieders en het CIZ volgens de AVG cliëntinformatie delen?

VWS heeft opdracht gegeven aan een externe om het gegevensuitwisselingsproces tussen CIZ, gemeenten en zorgaanbieders in kaart te brengen en na te gaan welke informatie onder welke voorwaarden kan worden uitgewisseld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of het volgens de AVG is toegestaan dat het CIZ met gemeenten informatie deelt over 1) voor welke cliënten er een aanvraag tot toegang Wlz loopt en 2) de uitkomst van de aanvraag (2.7.3 & 2.8.5)

Het rapport Gegevensuitwisseling GGZ in de Wlz is op 1 december vastgesteld. Algemene conclusie is dat de AVG geen belemmering vormt om gegevens uit te wisselen omdat kan worden voldaan aan de eisen die de AVG stelt. Wel wordt geadviseerd om, waar nodig, een privacy protocol op te stellen in overleg met de uitwisselende partijen.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Via Ggz naar Wlz vindt u de laatste ontwikkelingen in de vorm van nieuws en documenten.

U kunt attenderingen krijgen bij nieuwsberichten, waarin we nieuwe teksten en documenten zullen aankondigen .

Daarnaast is er een nieuwsbrief met het laatste nieuws, goede voorbeelden en de stand van zaken (breder dan wat op de website staat). Ook hiervoor moet u zich abonneren.

Hoe vindt landelijke afstemming plaats over de communicatie rond de overgang ggz-Wlz?

VWS heeft een kerngroep communicatie samengesteld waarin communicatieadviseurs en beleidsadviseurs van CIZ, ZN, Valente (namens Alliantie RIBW, GGZ Nederland en ActiZ), MIND, VNG en VWS de communicatie afstemmen.

Laatste wijziging: 30 juni 2020