Ggz naar Wlz: hoe wordt de zorg geleverd?

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Op welke manier kan de zorg straks geleverd worden?

Zorgprofiel

Bij de indicatiestelling bepaalt het CIZ wat het best passende zorgprofiel is. In vijf nieuwe zorgprofielen is omschreven welke zorg en ondersteuning ggz-cliënten vanuit de Wlz kunnen krijgen.

Voortgezet verblijf blijft tijdelijk mogelijk

In de huidige situatie wordt verblijf in een ggz-instelling met psychiatrische behandeling na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Het gaat dan om een tijdelijke aanspraak: voortgezet verblijf. Deze mogelijkheid blijft voorlopig bestaan naast de blijvende toegang tot de Wlz.

Voor GGZ Wonen zijn alle leveringsvormen mogelijk

De cliënt met een Wlz-indicatie kan kiezen voor zorg met verblijf of voor zorg thuis. Zorg thuis is mogelijk als zorg in natura en (afhankelijk van het zorgprofiel) een persoonsgebonden budget (pgb).

Hoe is de zorg in natura geregeld?

Bij zorg in natura regelt de zorgaanbieder alles. Dit kan ook voor mensen die thuis blijven wonen. Dan is zorg in natura op twee manieren mogelijk:

Zorgverzekeraars en gemeenten hebben geïnventariseerd welke zorgaanbieders in hun regio mogelijk cliënten in zorg hebben die in aanmerking komen voor de Wlz-ggz. En het CIZ heeft met alle zorgaanbieders uit de inventarisatie een gesprek gevoerd. Het verdere proces vindt u hieronder in een overzichtelijk processchema weergegeven, plus een toelichting op het proces.

Hoe is het pgb geregeld?

Een pgb vanuit de Wlz wordt verstrekt door het zorgkantoor. Het zorgkantoor bespreekt eerst met de cliënt of een pgb geschikt is. Dit geldt ook als iemand nu een pgb vanuit de gemeente heeft (voor beschermd wonen). De criteria onder de Wlz zijn anders dan die onder de Wmo.

Zie voor meer informatie:

Laatste wijziging: 16 december 2020