De overgang van ggz-cliënten naar de Wet langdurige zorg

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen sinds 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Overzicht aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag

Op deze website wordt ongeveer iedere maand een actueel overzicht gepubliceerd van het aantal Wlz-aanvragen met psychische grondslag dat bij het CIZ wordt behandeld. Bekijk het meest actuele overzicht: 

Vertraging toekenning van aanvragen Wlz-indicaties door CIZ

Update 24 december

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.

Lees het nieuwsbericht hierover, of ga naar de veelgestelde vragen.

Cliëntondersteuning

Cliënten hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Bij de aanvraag van een Wlz-indicatie gaat dit om cliëntondersteuner vanuit de gemeente. Als de indicatie is toegekend kan een cliëntondersteuner vanuit het zorgkantoor ondersteunen bij het organiseren van de zorg vanuit de Wlz.

Laatste wijziging: 18 januari 2021