Vertraging in ggz-indicatiestellingen voor de Wlz

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor is vertraging ontstaan in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.

De afhandeling zal zo spoedig mogelijk in 2021 worden afgerond, maar zal zeker het eerste kwartaal van 2021 in beslag nemen. VWS, ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en CIZ hebben hiervoor een overgangswerkwijze (voor pgb en zorg in natura) opgesteld om de zorg bij de overgang naar 2021 te waarborgen en continueren.

Oorzaak van de vertraging

In de eerste helft van 2020 is het aantal aanvragen, ondanks alle inspanningen, bij het CIZ beperkt gebleven. Vanaf juli is het aantal aanvragen sterk gestegen en is het aantal verwachte aanvragen ruim 20% hoger dan verwacht, onder meer omdat ook veel individuele cliënten zich zelf aan melden bij het CIZ. De oorspronkelijke prognose was vooral gebaseerd op aanmelding via bestaande zorgaanbieders. Hierdoor is er een stuwmeer ontstaan bij het CIZ, die deze aanvragen niet meer kon afronden in 2020. Het CIZ verwacht nu het proces af te kunnen ronden in het eerste kwartaal van 2021.

Procedure voor Wlz-aanvragen die in 2021 worden gedaan

In 2021 heeft beoordeling van de aanvragen die in 2020 zijn gedaan, voorrang boven beoordeling van nieuwe aanvragen in 2021. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen wat het effect is geweest van de overgang van de Wmo naar de Wlz. Voor cliënten is het ook niet uit te leggen dat een later gedane aanvraag (in 2021) eerder wordt afgehandeld dan een aanvraag die al in 2020 is ingediend.

Na afronding van de aanvragen uit 2020 worden de aanvragen uit 2021 beoordeeld. De beoordeling van deze aanvragen zal naar verwachting in de loop van april 2021 van start gaan. Later in 2021 zal het reguliere aanvraag- en beoordelingsproces zijn hersteld.

In de eerste helft van 2021 zet het CIZ extra capaciteit in om de nu ontstane vertraging zo snel mogelijk in te lopen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de brancheverenigingen Valente, De Nederlandse GGZ, VGN of ActiZ . Als u (bijna) een contract heeft met het zorgkantoor kunt u ook daar uw vragen stellen. Daarnaast kunt u - indien van toepassing- terecht bij uw gemeente.

U kunt uw vragen over de gevolgen voor uw organisatie (dus geen cliëntvragen) ook sturen naar ondersteuning.regiotafels@qconsultzorg.nl.

Laatste wijziging: 21 januari 2021