Voortgang GGZ naar Wlz: vertraging in indicatiestellingen

U vindt hier veelgestelde vragen en antwoorden rond de vertraging in de beoordeling van de aanvragen voor ggz-indicatie in de Wlz.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de brancheverenigingen Valente, De Nederlandse GGZ, VGN of ActiZ . Als u (bijna) een contract heeft met het zorgkantoor kunt u ook daar uw vragen stellen. Daarnaast kunt u - indien van toepassing- terecht bij uw gemeente.

U kunt uw vragen over de gevolgen voor uw organisatie (dus geen cliëntvragen) ook sturen naar ondersteuning.regiotafels@qconsultzorg.nl.

Laatste wijziging: 18 februari 2021