6. Evalueren

Verandert uw zorgvraag? Heeft u meer of andere zorg nodig? Denk af en toe na of de zorg en ondersteuning nog passen bij wat u wilt.

Bespreek een nieuwe situatie en andere wensen die u heeft met uw zorgverlener(s). 

Bekijk ook