7. Betalen

  • De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten.
  • Het deel dat u zelf betaalt, heet uw eigen bijdrage. In de zorgverzekering heet dit het eigen risico. 
  • U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK.nl of van de zorgverzekeraar.