Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een (huur)woning voor ouderen. U woont er zelfstandig. U kunt gebruik maken van de zorg en de service van een verzorgingshuis of verpleeghuis dicht in de buurt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

  • Voor een aanleunwoning geldt een minimale leeftijd: meestal 55+ of 65+. 
  • U moet redelijk goed kunnen lopen. En u moet veel zelf kunnen doen.
  • U moet vaak ingeschreven staan bij de gemeente waar de aanleunwoning staat.
  • Het aanbod voor aanleunwoningen verschilt per gemeente. Informeer hierover bij het zorgloket binnen uw gemeente of bij wooncorporaties in uw regio. 

Welke services biedt een aanleunwoning?

  • U kunt gebruikmaken van de voorzieningen van het verzorgings- of verpleeghuis.
  • U kunt bijvoorbeeld maaltijden en boodschappen laten bezorgen, de recreatieruimte gebruiken en naar de kapper gaan in het verzorgings- of verpleeghuis.
  • Via een alarm in huis kunt u in geval van nood direct hulp inschakelen.

Krijg ik een vergoeding voor wonen in een aanleunwoning?

Een indicatie voor wijkverpleging vraagt u zelf aan bij de wijkverpleegkundige. Een doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig. In de indicatie of doorverwijzing staat welke zorg u vergoed krijgt. U vindt wijkverpleegkundigen meestal via een thuiszorgorganisatie.

Als u huishoudelijke hulp krijgt via de gemeente vanuit de Wmo, betaalt u een eigen bijdrage.

Als u huishoudelijke hulp én zorg thuis krijgt vanuit de Wlz, betaalt u geen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. U betaalt alleen de eigen bijdrage voor de intensieve zorg vanuit de Wlz.

Vind meer informatie over seniorenwoningen (Rijksoverheid.nl).

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen