Aanmelden Wmo-ondersteuning

U kunt zich melden bij uw gemeente voor Wmo-ondersteuning zodat u thuis kunt blijven wonen. Ook voor hulp bij mantelzorg.

Dan onderzoekt de gemeente eerst hoe uw persoonlijke situatie is. Daarna bepaalt de gemeente of u Wmo-ondersteuning krijgt. Hoe werkt het en welke voorzieningen zijn er?

Wat doet de gemeente als ik Wmo-ondersteuning aanvraag?

  • De gemeente onderzoekt welke hulp u precies nodig heeft.
  • Een medewerker - van de gemeente of een andere organisatie - praat met u. En met mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw partner of andere familieleden.
  • U bespreekt wat u zelf kunt. En hoe mensen in uw omgeving kunnen helpen.
  • De gemeente onderzoekt ook of uw mantelzorger ondersteuning nodig heeft.

Lees meer over de Wmo.

Hulp van cliƫntondersteuner of mantelzorger

Vindt u het moeilijk om gesprekken te voeren? Vraag dan hulp van een cliƫntondersteuner. De gemeente regelt gratis een onafhankelijke cliƫntondersteuner als u dat wilt.

Uw gemeente is ook verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Het maakt hierbij niet uit of de mantelzorger een kind of volwassene verzorgt.

Welke voorzieningen voor Wmo-ondersteuning kan ik krijgen?

De gemeente kijkt eerst of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit de Participatiewet (Rijksoverheid.nl) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarna onderzoekt de gemeente of u geholpen bent met algemene voorzieningen of met een maatwerkvoorziening. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Algemene Voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn bijvoorbeeld:

Lees meer over algemene voorzieningen (Rijksoverheid.nl).

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld:

Lees meer over maatwerkvoorzieningen (Rijksoverheid.nl).

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

  • persoonsgebonden budget (pgb): hiermee koopt u zelf zorg in.
  • zorg in natura: u kiest uit zorgaanbieders waarmee uw gemeente een contract heeft.

Let op
U kunt alleen in uw eigen gemeente terecht voor Wmo-ondersteuning. Is uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u dus geen aanvraag indienen in een andere gemeente. 

Bekijk ook