Algemene en maatwerkvoorzieningen

De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. In 2020 betaalt u hiervoor een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand.

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning of een scootmobiel.
Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage

Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,00 verlagen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen. En voor sommige hulp of ondersteuning kan de gemeente een aparte bijdrage in kosten vragen. Voor vragen hierover of over hulp of ondersteuning kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Let op
U kunt alleen in uw eigen gemeente terecht voor Wmo-ondersteuning. Is uw aanvraag afgewezen?  Dan kunt u dus geen aanvraag indienen in een andere gemeente.

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn bijvoorbeeld:

  • ontmoetingsochtenden
  • een maaltijdservice
  • een vervoerspas
  • boodschappendienst
  • huishoudelijke hulp

Lees meer over algemene voorzieningen (Rijksoverheid.nl).

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld:

Lees meer over maatwerkvoorzieningen (Rijksoverheid.nl).

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

  • persoonsgebonden budget (pgb): hiermee koopt u zelf zorg in.
  • zorg in natura: u kiest uit zorgaanbieders waarmee uw gemeente een contract heeft.

Bekijk ook