Anderen laten beslissen over geld of zorg

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen. Of zij kunnen hun geldzaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn of psychiatrisch patiënt zijn. Dan kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt dan beslissingen voor de betrokkene.

Wat is curatele?

Een curator is iemand die over uw geldzaken en persoonlijke zorg (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding) beslist als u dat zelf niet kunt. U staat dan onder curatele. De positie van de curator lijkt veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene. Voor bijna elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven.

Curatele is mogelijk wanneer u - een tijdje - zelf niet kunt beslissen over uw geldzaken en uw zorg. Bijvoorbeeld door een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.

 • De curator moet met u overleggen als dat kan.
 • De rechter besluit of iemand een curator krijgt.
 • U kunt zelf aangeven wie uw voorkeur heeft. Vaak is een familielid de curator. Kan dat niet? Dan zijn er professionele curators.

Hoe vraag ik curatele aan?

U kunt curatele zelf aanvragen bij de kantonrechter. Een familielid kan dat ook doen.

Lees meer over:

Het aanvragen van curatele (Rechtspraak.nl).

De eisen waaraan een professionele curator moet voldoen (Rijksoverheid.nl).

Wat is bewind?

De bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen. De bewindvoerder maakt een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Bewind is een vorm van wettelijke vertegenwoordiging.

 • Bewind is mogelijk als u - een tijdje - zelf niet kunt beslissen over uw geldzaken. Bijvoorbeeld door een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.
 • Uw bewindvoerder moet toestemming geven voor alle uitgaven die u doet. De bewindvoerder moet daarover met u overleggen als dat kan.
 • De rechter besluit of iemand een bewindvoerder krijgt.
 • U geeft zelf aan wie uw voorkeur heeft. Vaak is een familielid de bewindvoerder. Kan dat niet? Dan zijn er professionele bewindvoerders.

Hoe vraag ik bewind aan?

 • U vraagt zelf bewind aan.
 • Ouders vragen bewind aan als hun volwassen kind wilsonbekwaam is. Wilsonbekwaam betekent dat uw kind zelf geen besluiten kan nemen.
 • Ook andere familieleden kunnen bewindvoering aanvragen.

Lees meer over:

Wilsonbekwaamheid (Goedvertegewoordigd.nl).

De eisen waaraan een professionele bewindvoerder moet voldoen (Rijksoverheid.nl).

Het aanvragen van bewind (Rechtspraak.nl).

Wat is mentorschap?

De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Dit zijn beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke zaken gaan, zoals een dossier inzien. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. En om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen.

Een mentor is iemand die uw persoonlijke zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt. Een mentor neemt beslissingen over uw verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Mentorschap is een vorm van wettelijke vertegenwoordiging.

 • Mentorschap is mogelijk als u - een tijdje - zelf niet kunt beslissen over uw zorg. Bijvoorbeeld door een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.
 • De rechter besluit of iemand een mentor krijgt.
 • U geeft zelf aan wie uw voorkeur heeft. Vaak is een familielid de mentor. Kan dat niet? Dan zijn er professionele mentors.

Hoe vraag ik mentorschap aan?

U vraagt zelf mentorschap aan. Een familielid kan dat ook doen.

Lees meer over:

De eisen waaraan een professionele mentor moet voldoen (Rijksoverheid.nl).

Het aanvragen van mentorschap (Rijksoverheid.nl).

Hoeveel kost het aanvragen van curatele, bewind of mentorschap?

U betaalt griffierecht voor de behandeling van uw verzoek om curatele, bewind of mentorschap. De overheid bepaalt de hoogte van het griffierecht. Die hoogte kan jaarlijks op 1 januari worden aangepast. De hoogte van het griffierecht hangt af van de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.

Lees meer over griffierechten (Rechtpraak.nl).

Wilt u weten hoeveel griffierechten u moet betalen? Maak dan een proefberekening (Rechtspraak.nl).

Lees meer over: 

De verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap (Rijksoverheid.nl).

Het regelen en uitvoeren van vertegenwoordiging voor familie of naasten (Goedvertegenwoordigd.nl).

Bekijk ook

Afdrukken
Delen