Autorijden met een beperking

Heeft u gezondheidsproblemen of een beperking en wilt u blijven autorijden of uw rijbewijs halen? Dan kijkt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of een medische keuring nodig is.

Wat doet het CBR?

Als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. Hierin staan vragen over uw gezondheid. Het CBR gebruikt deze informatie om te beoordelen of u volgens de wettelijke regels geestelijk en lichamelijk voldoende gezond bent om auto te rijden. Het CBR kijkt ook of er nog een aanvullende verklaring of oordeel van een arts nodig is. Het kan zijn dat u nog een rijtest moet doen na een medische keuring.

Goed om te weten
Bestuurders worden vanaf hun 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd. Dat is om de 5 jaar.

Lees meer over de eisen om te mogen autorijden (Rijksoverheid.nl).

Het CBR beoordeelt met een rijtest of u op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. En of u uw voertuig goed kunt bedienen en besturen.


Lees meer over de rijtest

Waaruit bestaat een medische keuring?

Een arts onderzoekt tijdens de medische keuring:

  • of uw armen en benen goed werken
  • hoe hoog uw bloeddruk is
  • of u voldoende ziet
  • of u lichamelijk en geestelijk in orde bent om veilig te rijden

Lees wanneer een medische keuring nodig is (Rijksoverheid.nl).

Wie betaalt de kosten voor een medische keuring?

U betaalt de kosten van een medische keuring. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de maximale tarieven vast van een rijbewijskeuring door een huisarts, medisch specialist of psychiater. Er mag u dus niet méér in rekening worden gebracht dan maximaal deze bedragen. Het is verstandig vooraf aan de arts of specialist een prijsopgave te vragen, dan weet u waar u aan toe bent. Vraag ook altijd om een gespecificeerde factuur van de keuring.

Lees meer over de kosten voor een rijbewijskeuring via: 

Nederlandse Zorgautoriteit (Nza.nl)

Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR.nl)

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen