Basisschool en speciaal basisonderwijs

In eerste instantie gaat een kind met een beperking of leerprobleem naar een gewone school. Misschien met extra ondersteuning.

Lukt dit niet, dan kan een kind naar het speciaal basisonderwijs. Hier is meer aandacht voor een kind met een beperking, stoornis of chronisch ziekte.

Wat is speciaal basisonderwijs?

Speciale basisscholen zijn bedoeld voor:

  • kinderen die moeilijk leren;
  • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
  • alle andere kinderen die speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben.

Meer tijd en kleinere groepen

Deze scholen hebben dezelfde kerndoelen (Rijksoverheid.nl) als gewone basisscholen, maar de leerlingen krijgen meer tijd om deze te bereiken. De scholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen. Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar terecht op een school voor speciaal basisonderwijs.

Lees meer over leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning (Balansdigitaal.nl).

Welke hulp schakel ik in?

  • Uw kind heeft voor een plek in het speciaal basisonderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (Rijksoverheid.nl) nodig.
  • Verwijst de gewone basisschool uw kind door naar speciaal basisonderwijs? Dan vragen zij deze verklaring voor uw kind aan bij het regionaal samenwerkingsverband van scholen (Rijksoverheid.nl). Een deskundige adviseert of uw kind geschikt is.
  • Heeft u geen verwijzing van een gewone basisschool? Dan vraagt de school voor speciaal basisonderwijs deze verklaring voor u aan bij het regionaal samenwerkingsverband.

Bij zwaardere beperkingen en problemen kan uw kind terecht bij speciaal onderwijs in de regio, met extra begeleiding. Bijvoorbeeld een aparte klas voor leerlingen met autisme. Of een training in sociale vaardigheden.

Er zijn 4 verschillende clusters voor:

  • kinderen met een stoornis of gedragsprobleem;
  • kinderen met een verstandelijke beperking;
  • kinderen die blind zijn;
  • slechthorende kinderen.

Lees meer over speciaal onderwijs (Rijksoverheid.nl).

In het ondersteuningsprofiel (Wij-leren.nl) van een speciale school leest u welke extra begeleiding uw kind krijgt.

Een pedologisch instituut geeft hulp aan kinderen met zware leerproblemen, gedragsproblemen of emotionele problemen. Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd.

Vervolgonderwijs

Na het speciaal basisonderwijs gaan leerlingen naar het vmbo, het praktijkonderwijs (Rijksoverheid.nl) of het voortgezet speciaal onderwijs.

Bekijk ook