Beschermd wonen

Heeft u door psychische of psychosociale problemen hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? En kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig wonen? Dan biedt een instelling voor beschermd wonen een veilige woonomgeving. En u krijgt begeleiding.

Wat is een instelling voor beschermd wonen?

Bij een instelling voor beschermd wonen woont u met meer mensen in één huis.

  • U heeft een eigen kamer.
  • U deelt de badkamer, keuken en zitkamer met andere bewoners.
  • U krijgt begeleiding van een - sociaal-psychiatrisch - verpleegkundige. Een paar uur per week of meer uren.
  • Er zijn ook beschermde woonlocaties waar u 24 uur per dag begeleiding krijgt.

Een begeleider helpt u bijvoorbeeld om het huishouden te doen. Of helpt u met de administratie. Of met het maken van een dagindeling. In een beschermde woonvorm krijgt u geen psychische behandeling.

  • Bent u dak- en thuisloos en heeft u psychische problemen? Dan kunt u terecht bij Huis en Haard van het Leger des Heils. Huis en Haard is een beschermde woonvorm. Hierbij krijgen cliënten een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.
  • Bent u dak- en thuisloos en kunt u nergens heen? Dan kunt u terecht bij Domus van het Leger des Heils. Bij Domus krijgt u 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor verzorging, eten en drinken.

Hoe meld ik mij aan voor beschermd wonen?

Bent u ouder dan 18 jaar?

  • Dan valt beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Neem contact op met uw gemeente, want de gemeente regelt de zorg en ondersteuning.
  • Uw gemeente stuurt u door naar een grote gemeente die voor kleinere gemeenten beschermd wonen regelt. Dit heet een ‘centrumgemeente maatschappelijke opvang en beschermd wonen’.

Tip
Vind een overzicht van centrumgemeenten (Regioatlas.nl) (Regioatlas van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Bent u jonger dan 18 jaar?

Dan valt beschermd wonen onder de Jeugdwet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Betaal ik een eigen bijdrage voor beschermd wonen?

  • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
  • Bent u ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u wél een eigen bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage (Hetcak.nl)en stuurt u ook de rekening. 

Tip
Bereken uw eigen bijdrage met de rekenhulp van het CAK (Hetcak.nl).

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen