Cliëntondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wilt u hulp bij gesprekken met uw gemeente? Of advies over onderwijs of werk? Een cliëntondersteuner helpt u gratis met informatie, advies en ondersteuning.

Wat doet een cliëntondersteuner in de Wmo?

  • Een cliëntondersteuner komt op voor uw rechten. Hij of zij werkt onafhankelijk.
  • Een cliëntondersteuner helpt u om uw hulpvraag duidelijk te maken. En om keuzes te maken.
  • Een cliëntondersteuner helpt u bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een gesprek met uw gemeente of zorgaanbieder (keukentafelgesprek). En bij het voeren van dit gesprek.

U krijgt hulp bij het zoeken en vinden van zorg die bij u past.

Hoe vraag ik cliëntondersteuning voor de Wmo aan?

U heeft recht op cliëntondersteuning vanuit de Wmo. U kiest zelf uw cliëntondersteuner. Uw gemeente moet u helpen bij het vinden van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Vraag bij uw gemeente wat de afspraken zijn over cliëntondersteuning.

  • Vind cliëntondersteuning via clientondersteuning.co.nl (Rijksoverheid).
  • Vind cliëntondersteuning via MEE (MEE.nl).
  • Vind cliëntondersteuning via Zorgbelang (Adviespuntzorgbelang.nl).

U kunt rechtstreeks contact opnemen met deze organisaties.

Bekijk ook