Mijn kind heeft complexe problemen

Zorgt uw kind voor ernstige problemen en heeft uw kind ook een psychische stoornis? Jeugdhulp voor kinderen met complexe problemen kan dan helpen.

Welke hulp kan ik inschakelen?

 • Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan valt de jeugdhulp onder de Jeugdwet. De gemeente regelt de toegang tot jeugdhulp. Ook de huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan u doorverwijzen naar jeugdhulp. 
 • Heeft uw kind altijd 24 uur per dag toezicht nodig? Als de zorg vooral medisch van aard is, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Als deze zorg nodig is vanwege psychische aandoeningen, neem dan contact op met de gemeente (Jeugdwet). Als dit niet van toepassing is, kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij het CIZ.

Jeugdhulp bestaat bijvoorbeeld uit:

 • begeleiding en dagbesteding
 • gespecialiseerde behandeling
 • psychische hulp
 • opname in een zorginstelling

Bij begeleiding en dagbesteding krijgt uw kind hulp in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld over wat uw kind allemaal moet doen op een dag. En hoe uw kind een dag goed kan indelen. Bij dagbesteding kiezen u en uw kind uit verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld:

 • in een (dag)activiteitencentrum;
 • een zorgboerderij;
 • een GGZ-instelling;
 • een instelling voor verstandelijk gehandicapten;
 • of op een andere plek.

Wilt u zorgen dat uw kind nieuwe vaardigheden aanleert? Zoek dan voor uw kind de juiste behandeling via jeugdhulp. U kunt kiezen uit de volgende vormen van hulp:

Bij sommige organisaties krijgt uw kind een combinatie van behandeling, begeleiding en dagbesteding.


Psycho-educatie en psychische hulp kunnen uw kind misschien helpen om beter om te gaan met psychische klachten. 

Soms is het nodig dat uw kind - tijdelijk - ergens anders gaat wonen. Dan is een opname in een zorginstelling mogelijk. Bijvoorbeeld in een:

Vraag uw huisarts of een jeugdpsychiater om advies.


Lees meer over

Verschillende vormen van jeugdhulp (Rijksoverheid.nl).

Hulp voor jongeren met licht verstandelijke beperking (Humanitas-dmh.nl).

Jeugdzorg Nederland (JeugdzorgNederland.nl).

Kan ik een vergoeding krijgen?

Misschien krijgt u van uw zorgverzekeraar een vergoeding voor de reiskosten. De zorgaanbieder regelt in dat geval het ophalen en thuisbrengen van uw kind.

De indicatie door uw gemeente of het CIZ bepaalt de hulp voor uw kind.

Bekijk ook 

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen