Crisisdienst en crisisopvang

Heeft u problemen en tijdelijk onderdak en begeleiding nodig? Dan kunt u terecht bij de crisisdienst of crisisopvang.

Welke hulp schakel ik in?

Bij de crisisdienst kunt u terecht als u met spoed psychische (geestelijke) hulp nodig heeft.

Bij de crisisopvang kunt u terecht als u psychische of sociale problemen heeft, maar niet meteen hulp nodig heeft.  

Crisisdienst

Heeft u met spoed psychische hulp nodig? Bel dan uw huisarts. Uw huisarts schakelt de crisisdienst in.

  • De crisisdienst is altijd bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per dag.
  • Een team van psychiaters, psychologen en verpleegkundigen geeft hulp. Zij schakelen meestal ook uw gezin of familie in.
  • U kunt na de spoedbehandeling weer naar huis. Of u blijft nog een tijd in de instelling voor verdere behandeling.

Vind telefoonnummers die u dag en nacht kunt bellen (De Luisterlijn.nl)

Crisisopvang

Verschillende problemen veroorzaken soms psychische klachten. Bijvoorbeeld problemen in uw relatie, een mishandeling, geldproblemen of werkloosheid. Of als u veel verdriet heeft doordat iemand is overleden. Soms lukt het (tijdelijk) dan niet meer om thuis te blijven wonen. U kunt dan terecht in de crisisopvang.

In de crisisopvang krijgt u hulp van een vaste begeleider. Samen met een hulpverlener stelt u een plan van aanpak op. In dit plan staat welke hulp u precies nodig heeft om uw problemen op te lossen.

Iemand woont meestal enkele maanden in een crisisopvang.

Hoe regel ik de crisisopvang?

U kunt crisisopvang op twee manieren regelen:

  1. Kunt u door psychosociale problemen tijdelijk niet thuis wonen? Bijvoorbeeld door problemen in uw relatie of op het werk? Dan regelt u crisisopvang via uw gemeente.
  2. Kunt u door psychische problemen tijdelijk niet thuis wonen? Bijvoorbeeld door angst-, psychotische- of depressieve klachten. Dan is het afhankelijk van uw situatie hoe u crisisopvang regelt:
  • Heeft u een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Zij regelen dan uw crisisopvang.
  • Heeft u geen indicatie voor Wlz-zorg? Vraag dan uw zorgverzekeraar om uw crisisopvang te regelen. Dit doen ze vanuit de Zorgverzekeringswet, ook wel een kortdurend verblijf genoemd.
  • Is crisisopvang nodig voor uw kind en is hij of zij  jonger dan 18 jaar? Schakel dan uw huisarts in. Of de politie. U kunt ook terecht bij uw gemeente. Uw gemeente moet voor uw kind toegang tot jeugdhulp regelen.

Wat is gedwongen behandeling?

Iemand kan niet zomaar tegen zijn zin opgenomen worden in een crisisopvang. Is er een gevaarlijke situatie? Dan kan de politie de crisisdienst inschakelen.

Als het nodig is, dan vraagt de psychiater een inbewaringstelling aan. Dit is een maatregel om iemand met spoed te laten opnemen in een instelling (gedwongen opname).

Lees meer over gedwongen opname (Dwangindezorg.nl)

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen